133 Галузеве машинобудування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 11
 • Документ
  Модернізація процесу завантаження помольних куль у млині рудозбагачувальної фабрики
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Ковалевець, Р.
  Об’єктом дослідження даної роботи є процес завантаження помольних тіл (стальних куль) у млини подрібнення рудозбагачувальної фабрики. Предметом дослідження є кульові барабанні млини першої, другої та третьої стадії подрібнення типу МКР та МКЦ. Мета та завдання. Метою роботи є модернізація процесу завантаження помольних тіл у млини подрібнювання рудозбагачувальної фабрики. У першому розділі проаналізована рудозбагачувальна фабрика. Надана характеристика технологічного процесу подрібнення та класифікації, також описано процес завантаження помольних тіл в млини подрібнення. Проаналізовані патенти, які направленні на зниження витрат на експлуатацію млина та підвищенню якості подрібнення. В результаті виявлена необхідність у покращенні існуючого процесу завантаження куль та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в ході виконання кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз кульових млинів – їх класифікацію, конструктивні особливості млинів та кульових живильників. Проаналізовані режими подрібнення та визначено оптимальний режим в умовах рудозбагачувальної фабрики. Виконані розрахунки потужності та продуктивності барабанних млинів. Визначені фактори, які впливають на продуктивність млинів. У третьому розділі наведено методику визначення ступеня заповнення млина помольними тілами та методику розрахунку питомих витрат куль. Запропоноване рішення для модернізації процесу завантаження млина кулями, їх зважування та облік. Пропонується встановлення пристрою у патрубок завантаження кульового млина, який буде порційно подавати кулі в млин, що дасть змогу виконувати завантаження помольних тіл без зняття рудного навантаження. Також пропонується встановити на кульових господарствах платформні ваги та інтегрувати дані в діючу систему АСУТП. У четвертому розділі виконано розрахунок економічної ефективності модернізації процесу завантаження. Орієнтовний економічний ефект від впровадження для кожного типу млина становить 32,25 тис. $/рік.
 • Документ
  Модернізація процесу вибракування та заміни палет на випалювальній машині Lurgi 552
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Щербина, О.; Бундза, О. З.
  Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: - провести детальний аналіз сучасних агломераційних технологій виробництва розробок компанії "Lurgi"; - розглянута проблематику використання випалювальних палет; - проаналізувати сучасні технології у розпізнаванні об’єктів; - провести теоретичні дослідження з метою встановлення можливостей застосування сучасних технологій розпізнавання об’єктів; - виконати економічне обґрунтування проекту. Об’єкт дослідження – процес вибракування та заміни палет на випалювальній машині Lurgi 552. Предмет дослідження – методи оптимізації вибракування та заміни палет. У процесі виконання дослідження було використано наступні методи: тепловізійний замір, системний аналіз, математичне моделювання, методи оптимізації. Кваліфікаційна робота має 79 сторінок, 29 ілюстрацій, 10 таблиць, 1 додаток, та 23 джерела у переліку посилань.
 • Документ
  Модернізація технологічного процесу виявлення та вилучення металу та сторонніх предметів у гірничій масі на конвеєрному транспортері
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Черьомушкін, В.; Бундза, О. З.
  Мета роботи: удосконалення технологічного процесу виявлення та вилучення металу та сторонніх предметів у гірничій масі на підставі аналізу існуючих та пошуку нових методів, обладнання та технологій. Об'єкт дослідження – металоуловлювач на дробильній фабриці та стрічка конвеєра для вилучення металу. Предмет: удосконалення існуючого металоуловлювача та автоматизований спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра. Завдання, які плануються вирішити: 1. Проаналізувати працюючий металоуловлювач та спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра на дробильній фабриці ГЗК. 2. Дослідити процес вилучення металу на дробильній фабриці гірничо-збагачувального комбінату. 3. Дослідити методи металоуловлювання. 4.Запропонувати заходи для удосконалення металоуловлювача та спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра на дробильній фабриці гірничо-збагачувального комбінату. 5. Виконання розрахунків і порівняння витрат на використання різних технологій. Очікуваний результат: Зменшити потрапляння металу у дробарки та в обладнання технологічного процесу, зменшення простоїв та кількості ремонтів через модернізацію металоуловлювача та процес вилучення металу із конвеєрної стрічки. Кваліфікаційна робота має 68 сторінок, 32 ілюстрації, 7 таблиць та 10 джерел у переліку посилань.
 • Документ
  Оптимізація параметрів грейферного крану з метою підвищення його продуктивність
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Харченко, І.; Голотюк, М. В.
  Об’єктом є дослідження електропривода механізму підйому та замикання грейферного крана вантажністю 16 тонн. Предмет дослідження є системи мехатронного обладнання, які керують процесом перетворення енергії в електроприводі та забезпечують надійність в експлуатації машини. У першому розділі проаналізована предметна область використання грейферних кранів на ГЗК. Надана загальна характеристика технологічного процесу та наявної системи автоматизації. Приведено аналіз рішень на аналогічних об’єктах. В результаті визначена необхідність модернізації наявної системи та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, обґрунтовано вибір всіх технічних складових робото-технічного комплексу, виконання теоретичних досліджень, аналіз поточного процесу відновлення та розробка його покращеної версії, визначення параметрів об'єкта дослідження, а також розробка та обґрунтування мехатронної системи. У третьому розділі наведено методику визначення характеристики динамічних блоків, виконане моделювання їхніх динамічних режимів. Крім того, розроблено математичну модель із прямим управлінням моментом і проведено моделювання режимів перехідних процесів. У четвертому розділі наведено відповідні розрахунки, що підтверджують економічну обґрунтованість впровадження запропонованої зміни в організації виробничого процесу машини. Кваліфікаційна робота має 86 сторінки, 25 ілюстрацій, 15 таблиць, 3 додатки та 33 джерел у переліку посилань.
 • Документ
  Підвищення продуктивності завантаження екскаватора ЕКГ-10
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Самохін, О.; Голотюк, М. В.
  Об’єктом дослідження даної роботи є процес завантаження руди екскаваторами у кар’єрах, зокрема, проблема зносу зубів ковшів екскаваторів. Предметом дослідження є процес видобутку залізної руди, зосереджений на аспектах зносу зубів ковшів екскаваторів та його впливу на продуктивність технологічного обладнання. Мета та завдання. Розробка системи автоматизованого контролю зносу зубів ковшів екскаваторів з метою своєчасного виявлення та запобігання позапланованим простоям технологічного обладнання. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати існуючі методи контролю зносу зубів ковшів екскаваторів. 2. Вибрати оптимальні датчики, камеру та систему штучного інтелекту для автоматизованої системи контролю зносу зубів. 3. Розробити алгоритм роботи автоматизованої системи контролю зносу зубів ковшів екскаваторів. 4. Провести експериментальні дослідження системи контролю зносу зубів ковшів екскаваторів.