Інституційний репозитарій ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"(IRTUMIP), що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів університету.

Положення про інституційний репозитарій ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору

Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)

Інструкція з пошуку публікації в інституційному репозитарії IRTUMIP

УДК 021.61-027.243:378.6(477.64-25) ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

Періодичність: щоденно

Засновник: ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

Рік заснування: 2023

ISSN 2786-8338

З усіх питань щодо передачі повних текстів публікацій до репозитарію звертатися до адміністратора IRTUMIP: бібліотека, e-mail: library@mipolytech.education

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 5 з 8

Нові надходження

Документ
Технології позапічної десульфурації сталі
(Середняк Т. К., 2024) Журавльова, С. В.; Стоянов, О. М.; Нізяєв, К. Г.; Малій, Х. В.; Синегін, Є. В.; Мамешин, В. С.
У монографії викладено результати досліджень, виконаних на кафедрі металургії чавуну і сталі Українського державного університету науки і технологій, з вдосконалення технології десульфурації сталі в ковші.
Документ
English for metal forming engineering and research in metallurgy and material science
(ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"; Олді+, 2024) Нікітіна, І. П.; Кирпита, Т. В.; Бояркін, В. В.; Кухар, В. В.; Малій, Х. В.; Хорошайло, О. С.; Nikitina, I. P.; Kyrpyta, T. V.; Boiarkin, V.  V.; Kukhar, V.  V.; Malii, K. V.; Khoroshailo, O. S.
The tutorial contains educational materials intended for Master’s students majoring in metallurgy and PhD students enrolled in degree programmes related to materials science and metallurgy. It comprises texts, exercises with supporting data, and a Ukrainian-English dictionary of professional terms that help to learn basic industry-specific terminology used in mechanical engineering, material properties, metalforming processes, and rolling technologies and machines.
Документ
Основи металургії: виробництво чавуну
(ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"; Олді+, 2023) Смірнов, О. М.; Семенко, А. Ю.; Скоробагатько, Ю. П.; Горюк, М. С.
Розглянуто технологічні процеси та обладнання для доменного виробництва чавуну, що використовується для подальшого переділу в сталь. У підручнику представлено 11 розділів, які найбільш повно описують теоретичні та практичні аспекти цих технологічних процесів. Описані способи виробництва чавуну, починаючи з видобутку та подрібнення залізної руди. Розглянуто всі процеси, які відбуваються в доменній печі, а також її продуктивність та ефективність. Підручник призначений для студентів-бакалаврів і викладачів вищих навчальних закладів. Він може бути успішно використаний не тільки в навчальній, але і в практичній діяльності працівниками науково-дослідних і проєктних інститутів, а також металургійних підприємств.
Документ
Удосконалення процесу правки гарячекатаних листів і листоправильних машин для його реалізації
(ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"; Олді+, 2023) Грибков, Е. П.; Гаврильченко, Є. Ю.; Доброносов, Ю. К.
У роботі розглянуті технологічні особливості процесу правки товстих листів на багатороликових правильних машинах та особливості їх обладнання. Розроблено математичні моделі процесу правки товстих листів, проведено теоретичні та експериментальні дослідження впливу технологічних та конструкційних факторів на якість правки та енергосилові параметри процесу. Розглянуто можливості правки нерівномірно розподілених за шириною листів дефектів площинності за допомогою диференційованого додавання сили правки за рахунок прогинів робочих роликів. Наведено результати автоматизованого проєктування технологічних налаштувань листоправильної машини з диференційованим додаванням сили правки за шириною листів. Призначено для науковців, аспірантів та студентів технічних спеціальностей, а також для інженерних працівників промислових підприємств і співробітників науково-дослідних інститутів.
Документ
Модернізація процесу завантаження помольних куль у млині рудозбагачувальної фабрики
(ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Ковалевець, Р.
Об’єктом дослідження даної роботи є процес завантаження помольних тіл (стальних куль) у млини подрібнення рудозбагачувальної фабрики. Предметом дослідження є кульові барабанні млини першої, другої та третьої стадії подрібнення типу МКР та МКЦ. Мета та завдання. Метою роботи є модернізація процесу завантаження помольних тіл у млини подрібнювання рудозбагачувальної фабрики. У першому розділі проаналізована рудозбагачувальна фабрика. Надана характеристика технологічного процесу подрібнення та класифікації, також описано процес завантаження помольних тіл в млини подрібнення. Проаналізовані патенти, які направленні на зниження витрат на експлуатацію млина та підвищенню якості подрібнення. В результаті виявлена необхідність у покращенні існуючого процесу завантаження куль та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в ході виконання кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз кульових млинів – їх класифікацію, конструктивні особливості млинів та кульових живильників. Проаналізовані режими подрібнення та визначено оптимальний режим в умовах рудозбагачувальної фабрики. Виконані розрахунки потужності та продуктивності барабанних млинів. Визначені фактори, які впливають на продуктивність млинів. У третьому розділі наведено методику визначення ступеня заповнення млина помольними тілами та методику розрахунку питомих витрат куль. Запропоноване рішення для модернізації процесу завантаження млина кулями, їх зважування та облік. Пропонується встановлення пристрою у патрубок завантаження кульового млина, який буде порційно подавати кулі в млин, що дасть змогу виконувати завантаження помольних тіл без зняття рудного навантаження. Також пропонується встановити на кульових господарствах платформні ваги та інтегрувати дані в діючу систему АСУТП. У четвертому розділі виконано розрахунок економічної ефективності модернізації процесу завантаження. Орієнтовний економічний ефект від впровадження для кожного типу млина становить 32,25 тис. $/рік.