Підвищення продуктивності завантаження екскаватора ЕКГ-10

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Самохін, О.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження даної роботи є процес завантаження руди екскаваторами у кар’єрах, зокрема, проблема зносу зубів ковшів екскаваторів. Предметом дослідження є процес видобутку залізної руди, зосереджений на аспектах зносу зубів ковшів екскаваторів та його впливу на продуктивність технологічного обладнання. Мета та завдання. Розробка системи автоматизованого контролю зносу зубів ковшів екскаваторів з метою своєчасного виявлення та запобігання позапланованим простоям технологічного обладнання. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати існуючі методи контролю зносу зубів ковшів екскаваторів. 2. Вибрати оптимальні датчики, камеру та систему штучного інтелекту для автоматизованої системи контролю зносу зубів. 3. Розробити алгоритм роботи автоматизованої системи контролю зносу зубів ковшів екскаваторів. 4. Провести експериментальні дослідження системи контролю зносу зубів ковшів екскаваторів.
The object of this work is the process of loading ore by excavators in quarries, specifically the problem of tooth wear on excavator buckets. The subject of the research is the process of iron ore extraction, focusing on the aspects of wear on excavator bucket teeth and its impact on the productivity of technological equipment. Objective and tasks: Development of an automated wear control system for excavator bucket teeth to timely detect and prevent unplanned downtime of technological equipment. Research tasks: 1. Analyze existing methods of controlling wear on excavator bucket teeth. 2. Select optimal sensors, cameras, and artificial intelligence system for the automated wear control system. 3. Develop an algorithm for the operation of the automated wear control system for excavator bucket teeth. 4. Conduct experimental research on the system for controlling wear on excavator bucket teeth.
Опис
Ключові слова
екскаватор , штучний інтелект , зуби екскаватора , ризики , аварії , безпека праці , попередження травм , обробка зображень , excavator , excavator teeth , risks , accidents , workplace safety , injury prevention , artificial intelligence , image processing
Бібліографічний опис
Самохін О. Підвищення продуктивності завантаження екскаватора ЕКГ-10 : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 11 с.