Вплив відвалу розкривних порід гранітного кар'єру на якість ґрунтів прилеглих територій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Максимова, Н. М.
Пікареня, Д. С.
Кацевич, В. В.
Орлінська, О. В.
Чушкіна, І. В.
Макарова, Т. К.
Гапіч, Г. В.
Maksymova, N. M.
Pikarenya, D. S.
Katsevych, V. V.
DOI
https://doi.org/10.33271/crpnmu/65.179
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний гірничий університет
Анотація
Мета. Оцінити вплив складування розкривних порід ТОВ «Рибальський кар’єр» на прилеглі території сільськогосподарського призначення зокрема.
Goal. To assess the impact of storage of overburden by LLC Rybatskiy Karyer on the adjacent territories, including for agricultural purposes.
Опис
Ключові слова
відвали розкривних порід , пиління , Рибальське родовище , біоіндекація , екологічна небезпека , overburden dumps , dusting , Rybalskoe deposit , bioindecation , environmental hazard
Бібліографічний опис
Максимова Н. М., Пікареня Д. С., Кацевич В. В., Орлінська О. В., Чушкіна І. В., Макарова Т. К., Гапіч Г. В. Вплив відвалу розкривних порід гранітного кар'єру на якість ґрунтів прилеглих територій. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2021. Випуск № 65. С. 179–194. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/65.179.