Кафедра цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень (ЦТПАР)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 157
 • Документ
  Еволюція концепції «Business Performance Management»
  (Інститут економіки промисловості НАН України, 2022) Поважний, О. С.; Мойсеєнко, К. Є.; Чуприна, Ю. В.
  Стаття присвячена вивченню еволюції концепції “Business Performance Management” (BPM) – підходу до управління бізнес-процесами, який зосереджується на досягненні стратегічних цілей підприємства та максимізації його ефективності. У статті досліджено історію розвитку концепції BPM, від початкової ідеї контролювання фінансових показників до сучасних інноваційних методів управління продуктивністю, таких як балансова система показників (BSC) та аналітика даних.
 • Документ
  Управління змінами в проєктах підвищення операційної ефективності гірничо-металургійних компаній
  (Класичний приватний університет, 2023) Поважний, О. С.; Шкрабак, І. В.; Латишева, О. В.; Povazhnyi, O. S.; Shkrabak, I. V.; Latysheva, O. V.
  В статті для підвищення операційної ефективності металургійних компаній запропоновано впровадження проєктів, які передбачають зміни через трансформації бізнес – процесів та втілення програм з комбінації методологій бережливого виробництва та покращення якості продукції («Lean Six Sigma»), а також інших заходів «performance management». Обґрунтовано, що успіх таких проєктів залежить від вміння ефективно використовувати інструментарій управління змінами. У статті наведено приклади інноваційних підходів, які спрямовані на підвищення операційної ефективності підприємств металургії через зміни технологій та трансформації бізнес-процесів; розглянуто суть феномену «опір змінам; представлена процедура внесення необхідних змін у діяльності компаній гірничо-металургійного комплексу через впровадження відповідних проєктів та програм на засадах «perfomance management».
 • Документ
  Формування системи управління екологічною складовою сталого розвитку промислових підприємств
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2017) Латишева, О. В.
  Метою дисертаційного дослідження є поглиблення теоретичних положень, обгрунтування науково-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо формування системи управління екологічною складавою сталого розвитку промислових підприємств.
 • Документ
  Анализ геометрических характеристик очага деформации при асимметричной осадке цилиндрической заготовки радиусным инструментом
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2020) Латишева, О. В.; Шкрабак, О. В.
  Анотація.Обмеження щодо проведення очного навчання через COVID-19 змусило заклади вищої освіти більш активно впроваджувати цифрові технології для підтримки навчання та учіння. Хоча з логістичної точки зору використання цифрових технологій є очевидним рішенням реалізації дистанційного чи змішаного навчання в умовах карантинних обмежень, слід звернути увагу на педагогічну доцільність використання інформаційних технологій та цифрових пристроїв для реалізації певних типів навчальної діяльності з урахуванням освітніх запитів студентів. Попри розбудову та модернізацію інституційних
 • Документ
  Метод побудови траєкторії розвитку підприємства для стратегічної цілі
  (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2019) Москаленко, В. В.; Фонта, Н. Г.; Єршова, С. І.; Афанас’єв, О. В.; Moskalenko, V.  V.; Fonta, N.; Ershova, S.; Afanasyev, O.
  Розглянуто розв’язання однієї з задач стратегічного управління – побудова траєкторії розвитку підприємства. Запропоновано метод побудови траєкторії для можливої стратегії досягнення стратегічної цілі підприємства. Траєкторія представляє собою множину сегментів ринку за інтервалами стратегічного періоду, де підприємство плануватиме свою діяльність, щоб досягти стратегічної цілі. Ціль характеризується відповідними значеннями показників ефективності. На підставі траєкторій розвитку здійснюється вибір стратегії для кожної цілі, проводиться аналіз ефективності стратегічних цілей та можливість їх досягнення.