Кафедра цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень (ЦТПАР)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 155
 • Документ
  Еволюція концепції «Business Performance Management»
  (Інститут економіки промисловості НАН України, 2022) Поважний, О. С.; Мойсеєнко, К. Є.; Чуприна, Ю. В.
  Стаття присвячена вивченню еволюції концепції “Business Performance Management” (BPM) – підходу до управління бізнес-процесами, який зосереджується на досягненні стратегічних цілей підприємства та максимізації його ефективності. У статті досліджено історію розвитку концепції BPM, від початкової ідеї контролювання фінансових показників до сучасних інноваційних методів управління продуктивністю, таких як балансова система показників (BSC) та аналітика даних.
 • Документ
  Управління змінами в проєктах підвищення операційної ефективності гірничо-металургійних компаній
  (Класичний приватний університет, 2023) Поважний, О. С.; Шкрабак, І. В.; Латишева, О. В.; Povazhnyi, O. S.; Shkrabak, I. V.; Latysheva, O. V.
  В статті для підвищення операційної ефективності металургійних компаній запропоновано впровадження проєктів, які передбачають зміни через трансформації бізнес – процесів та втілення програм з комбінації методологій бережливого виробництва та покращення якості продукції («Lean Six Sigma»), а також інших заходів «performance management». Обґрунтовано, що успіх таких проєктів залежить від вміння ефективно використовувати інструментарій управління змінами. У статті наведено приклади інноваційних підходів, які спрямовані на підвищення операційної ефективності підприємств металургії через зміни технологій та трансформації бізнес-процесів; розглянуто суть феномену «опір змінам; представлена процедура внесення необхідних змін у діяльності компаній гірничо-металургійного комплексу через впровадження відповідних проєктів та програм на засадах «perfomance management».
 • Документ
  Метод побудови траєкторії розвитку підприємства для стратегічної цілі
  (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2019) Москаленко, В. В.; Фонта, Н. Г.; Єршова, С. І.; Афанас’єв, О. В.; Moskalenko, V.  V.; Fonta, N.; Ershova, S.; Afanasyev, O.
  Розглянуто розв’язання однієї з задач стратегічного управління – побудова траєкторії розвитку підприємства. Запропоновано метод побудови траєкторії для можливої стратегії досягнення стратегічної цілі підприємства. Траєкторія представляє собою множину сегментів ринку за інтервалами стратегічного періоду, де підприємство плануватиме свою діяльність, щоб досягти стратегічної цілі. Ціль характеризується відповідними значеннями показників ефективності. На підставі траєкторій розвитку здійснюється вибір стратегії для кожної цілі, проводиться аналіз ефективності стратегічних цілей та можливість їх досягнення.
 • Документ
  Development of Niederreiter hybrid crypto-code structure on flawed codes
  (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2019) Yevseiev, S.; Tsyhanenko, O.; Gavrilova, A.; Guzhva, V. A.; Milov, O.; Moskalenko, V.  V.; Opirskyy, I.; Roma, O.; Tomashevsky, B.; Shmatko, O. V.; Москаленко, В. В.; Шматко, О. В.
  Використання модифікованої крипто-кодової конструкції (МККК) Нідеррайтера з додатковими векторами ініціалізації (з множиною неприпустимих позиційних векторів вектора помилок і множиною позицій укорочення вектора помилки) вимагає збільшення швидкодії криптоперетворень системи вцілому. Для цього пропонується використовувати збиткові коди. Збиткові коди дозволяють збільшити швидкість кодових перетворень за рахунок зменшення потужності поля при нанесенні збитку відкритого тексту і зменшити обсяг переданих даних за рахунок нанесення шкоди шифртексту. Такій підхід дозволяє будувати гібридні крипто-кодові конструкції на основі синтезу модифікованих криптокодових конструкцій Нідеррайтера на модифікованих (укорочених або подовжених) кодах на елыптичних кривих з процедурами нанесення збитку. Суттєвою відмінністю від класичних гібридних (комплексних) криптосистем є використання несиметричної криптосистеми для забезпечення безпеки даних з швідкими процедурами криптоперетворень (формування та розкодування кодограми). В роботі розглядаються способи побудови збиткових кодів і підходи використання в гібридної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах. Пропонуються практичні алгоритми використання механізму нанесення збитку MV2 в крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах, що дозволяє реалізувати гібридну крипто-кодову конструкцію. Наведені результати порівняльної оцінки енерговитрат на формування інформаційної посилки при різних способах нанесення збитку, що визначило вибір способу нанесення збитку в практичних алгоритмах. Проведені дослідження підтвержують конкуренту спроможність запропонованої криптосистеми в Інтернет-технологіях та мобільних мережах, забезпечення практичної реалізації на сучасних платформах та необхідної криптостійкості в умовах постквантової криптографії
 • Документ
  The method of forming a dynamic projects portfolio of IT companies
  (CEUR Workshop Proceedings, 2020) Moskalenko, V.  V.; Fonta, N.; Grinchenko, M.; Москаленко, В. В.; Фонта, Н. Г.; Гринченко, С. І.
  The formation of the IT company project portfolio considered within the confines of strategic development planning. It is proposed that the formation of the portfolio be carried out based onthe criterion of maximizing the utility function. The utility function is formed as an additive convolution of the utility functions of the efficiency criteria, risk and benefit from the implementation of this project for the company’s development. It is suggested to consider the total-ity of IT company project portfolios by years of the planned strategic period as a dynamic object. The process of forming a dynamic project portfolio has two stages: at the first stage, the strategic task of forming a dynamic portfolio is solved as a set of portfolios by years of the planning period; at the second stage, this portfolio is managed. Management involves changing the composition of the portfolio according to the changing policies by the years of the planning pe-riod. Company policies during the planning period are adjusted depending on changes in the situation in the IT market. Some results of the implementation of the dynamic portfolio formation method for Ukrainian IT-company are present-ed. The implementation of this method allowedthe project office to rationally plan the company resources, determine activity directions in the IT market, and adjust the development policy of the company on the strategic period.