Визначення впливу якості шихтових матеріалів на техніко-економічні показники процесу конвертерної плавки з метою збільшення виходу придатної сталі

Ескіз недоступний
Дата
2024-01-17
Автори
Гладких, А.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
У першому розділі на основі проведеного аналітичного дослідження впливу якості шихтових матеріалів конвертерної плавки на техніко-економічні показники процесу визначено, що їх підготовка проводиться різними методами та має відповідно різний вплив на якість продукції і на матеріало- та енергозатрати. У другому розділі за результатами аналізу паспортів плавок встановлено, що хімічний склад переробного чавуну зрідка не відповідав встановленим до переробного чавуну вимогам. Досить низька температура чавуну може призводити до надмірного зносу футеровки. Всі плавки за дослідний період відповідають рекомендованому ТІ граничному максимуму вмісту марганцю, сірки та фосфору в чавуні. Для поліпшення виходу придатної сталі пропонується зменшити вміст кремнію в чавуні до рекомендованої величини. У третьому розділі виконано аналіз умов праці в конвертерному цеху, розглянуті питання техніки безпеки та пожежної профілактики. У четвертому розділі розраховано очікуваний економічний ефект від впровадження рекомендацій, що полягає у зменшенні витрати вапна та втрат заліза.
In the first chapter, on the basis of the carried out analytical study of the effect of the quality of charge materials of BOF smelting on the technical and economic indicators of the process, it was determined that their preparation is carried out by different methods and has, accordingly, different effects on the quality of products and on material and energy consumption. In the second chapter, based on the results of the analysis of the smeltings passports, it was established that the chemical composition of the steelmaking iron occasionally did not meet the requirements. A fairly low temperature of steelmaking iron can lead to excessive wear of the lining. All smelts during the experimental period correspond to the maximum content of manganese, sulfur and phosphorus in steelmaking iron recommended by technological instruction. To improve the yield of steel, it is suggested to reduce the silicon content in steelmaking iron to the recommended value. In the third chapter, the main harmful factors and hazards during the performance of work, safety measures, fire prevention, and environmental safety for the BOF workshop were considered. In the third chapter, the analysis of working conditions in the converter workshop was performed, the issues of safety technology and fire prevention were considered. In the fourth chapter calculation of the expected economic effect of the implementation of the recommendations, which consists in reducing the consumption of lime and iron losses was made.
Опис
Ключові слова
кисневий конвертер , шихта , передільний чавун , вихід придатного , BOF , charge , steelmaking iron , yield of steel
Бібліографічний опис
Гладких А. Визначення впливу якості шихтових матеріалів на техніко-економічні показники процесу конвертерної плавки з метою збільшення виходу придатної сталі : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 136 Металургія. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 7 с.