136 Металургія

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 9
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів продувки сталі в конвертері на процеси дефосфорації і десульфурації сталі при виробництві напівспокійних марок сталі
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-22) Медведєва, К.; Стоянов, О. М.
  Проведено літературний аналіз процесів дефосфорації та десульфурації сталі в кисневому конвертері. Визначено технологічні параметри, що впливають на ці процеси. Проаналізовано шляхи інтенсифікація процесів дефосфорації та десульфурації. Проведено дослідження впливу технологічних параметрів роботи кисневого конвертеру на процеси десульфурації та дефосфорації. Визначено раціональні значення цих параметрів. Встановлено, що перевищення раціональної витрати чавуну знижує розвиток процесів десульфурації та дефосфорації, а зменшення погіршує тепловий баланс плавки, що потребуватиме спалювання більшої кількості вугілля та коксу, які містять значну кількість сірки, а також збільшуватиметься вміст FeO в шлаці. Визначено, що зменшення витрат вапна призводить до гальмування процесів видалення домішок, а збільшення понад раціональне значення призводить до гальмування процесу десульфурації та вапна може бути доречним при збільшеному вмісті фосфору в чавуні. Також встановлено, що доцільним є з точки зору зменшення вмісту сірки та покращення умов десульфурації зменшити витрату коксу та вугілля. Для забезпечення необхідного теплового рівня в цьому випадку потрібно вводити додатковий вуглецьмісний матеріал з низьким вмістом сірки. Розглянуті питання охорони праці і навколишнього середовища в умовах конвертерному цеху. Оцінена економічна ефективність від застосування отриманих значень параметрів конвертерного процесу.
 • Документ
  Дослідження впливу зміни температури чавуну в ході його транспортування і позадоменної обробки і розробка заходів щодо зменшення тепловитрат
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-22) Нефьодов, Є.; Мамешин, В. С.
  У першому розділі на основі проведеного аналітичного дослідження технології та схеми транспортування рідкого чавуну виділено вплив часу доставки, умов доставки, умов очікування порожніх ківшів та визначено, що на перепад температури впливає як якість підготовки до процесу так и сам процес перевезення чавуну. Докладно розібрані аспекти та технологія транспортування чавуну безпосередньо на «КАМЕТ-СТАЛЬ». В поточній ситуації рідкий чавун з доменного цеху доставляється в міксерне відділення Конверторного цеху по залізничної колії тепловозами ТГМ-4 та ТГМ-6 за допомогою чавуновозних ківшів місткістю 100 тон. У другому розділі розібрано змінення температури чавуну на всіх етапах транспортування від ДЦ до КЦ на підставі статистичних, виробничих даних, а також матеріалів та замірів робочих груп, які працювали на підприємстві в період з 2020 – 2023 років. На теперішній час можна виділити основні етапи втрати тепла: падіння температури футерівки порожнього чавуновозного ківша, яка залежить від часу оберту ЧВК; втрата тепла чавуну при транспортуванні чавуну через футерівку та через дзеркало металу; втрати на переливаннях чавуну в міксерному відділені через міксер або через «пряме переливання»; падіння температури футерівки ЧЗК в процесі очікування чавуну. Виявлено потенціали по збереженню тепла за рахунок зменшення часу оберту ЧВК при зменшенні їх кількості в експлуатації на 2 ківша; потенціали по збереженню тепла порожніх ЧВК, які знаходяться в очікуванні чавуну; потенційні перспективи по збереженню температури при вирішенні організаційних питань при переливаннях в міксерному відділенні та при роботі з чавунозаливними ківшами; потенціал при збільшенні тари ЧВК за рахунок змінення конструкції футерування ківша. З використанням паспортів плавок виконано факторні та регресивні аналізи. У третьому розділі виконано аналіз умов праці в конвертерному цеху, розглянуті питання техніки безпеки та пожежної профілактики. У четвертому розділі розраховано очікуваний економічний ефект від впровадження рекомендацій, що полягає у зменшенні витрати металошихти.
 • Документ
  Дослідження причин виникнення проривів корки металу під кристалізатором при безперервному розливанні сталі і розробка рекомендацій щодо зниження аварійних ситуацій
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-17) Саницький, В.; Синегін, Є. В.
  У першому розділі за вітчизняними і закордонними літературними джерелами було розглянуто механізм утворення проривів металу під кристалізатором МБЛЗ та сучасні методи їх завчасного виявлення і попередження. Зокрема велику увагу приділено використанню нейромереж, здатних до самонавчання, які швидко і точно визначають ризики утворення проривів. В другому розділі проведено аналіз причин проривів металу під кристалізатором семиструмкової сортової МБЛЗ ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». Визначено технологічні параметри, які апріорі мають значний вплив на утворення проривів і за результатами дисперсійного аналізу встановлені фактори, що мають статистично значущий вплив на їх утворення. У третьому розділі розглянуто основні шкідливі і небезпечні фактори у відділенні МБЛЗ ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», питання пожежної безпеки, запропоновано заходи з поліпшення умов праці, охарактеризовано питання впливу на довкілля. У четвертому розділі проведено аналіз впливу рекомендацій до технології розливання сталі марки 3СП на семиструмковій сортовій МБЛЗ. Проведений аналіз показав, що зміни у технології розливання сталі марки 3СП дозволяють підвищити серійність розливки та за рахунок усунення втрат металу при аваріях збільшити вихід придатної сталі. Завдяки цьому збільшується продуктивність МБЛЗ та досягається економічний ефект.
 • Документ
  Дослідження процесу роздуву шлаку в кисневих конвертерах з метою подовження кампанії конвертера
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-17) Савчук, Я.; Нізяєв, К. Г.
  У першому розділі проведено аналітичний огляд умов експлуатації вогнетривкої футерівки кисневих конвертерів та технологій спрямованих на підвищення тривалості кампанії конвертера по футерівці. Встановлені основні технологічні фактори, які впливають на руйнування вогнетривкої футерівки кисневих конвертерів, а також проаналізовані етапи руйнування вогнетриву шлаком. У другому розділі розглянуто технологію роздування шлаку на ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». На прикладі трьох кампаній конвертерів з різною футерівкою проаналізовано відповідність умов її експлуатації гарантійним умовам, що заявлені виробниками. Визначено основні закономірності між її стійкістю та технологічними параметрами киснево-конвертерної плавки, зокрема встановлено значний вплив на стійкістю футерівки конвертера ритмічності його роботи. Кампанії з тривалими простоями і відповідно низькою ритмічністю характеризувалися низькою стійкістю футерівки. Встановлено оптимальну температуру чавуну, що забезпечую значне підвищення стійкості футерівки. У третьому розділі розглянуті основні шкідливі і небезпечні фактори у конвертерному цеху ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», а також розроблені заходи щодо їх усунення. Виконані розрахунки сумарного рівня шуму, а також узагальнені питання пожежної профілактики. У четвертому розділі розраховано річний економічний ефект від запровадження запропонованих заходів, зокрема зменшення витрати вапна та кисню, та річну продуктивність конвертера.
 • Документ
  Дослідження ефективності технології відсікання шлаку при випуску сталі з кисневого конвертера
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024-01-17) Савенок, М.; Нізяєв, К. Г.
  У першому розділі за вітчизняними і закордонними джерелами виконано аналітичний огляд технологій виявлення та відсікання шлаку та проаналізовано їх ефективність. У другому розділі розглянуто технологію випуску сталі з конвертера в ківш з використанням методів відсікання первинного і вторинного шлаку в умовах ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». З використанням паспортів плавок проаналізовано відповідність технологічних параметрів виплавки сталі в конвертері нормативам технологічної інструкції на виплавку сталі, для чого було побудовано гістограми частотного розподілу обраних параметрів та показників виплавки та позапічної обробки сталі. Проаналізовано вплив параметрів конвертерної плавки на ефективність відсікання шлаку. Також визначені залежності ступеня засвоєння феросплавів від кількості шлаку в ковші, температури та вмісту вуглецю в сталі на випуску і інтенсивності продувки. Зроблені рекомендації щодо підвищення ефективності відсікання шлаку та збільшення ступеня засвоєння феросплавів при позапічній обробці. У третьому розділі виконано аналіз умов праці в конвертерному цеху, розглянуті питання техніки безпеки та пожежної профілактики, а також захисту навколишнього середовища. У четвертому розділі розраховано плановий економічний ефект від впровадження запропонованих рекомендацій, що полягає у зменшенні витрати феросплавів та кисню.