Автоматизація переміщення супортів токарно-карусельного верстату SKD для оброблення габаритних деталей у механоскладальному цеху з метою підвищення ефективності роботи верстата

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Лактіонов, Є.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження є мехатронна система токарно-карусельного верстату. Предметом дослідження є автоматизація системи пересування супортів токарно-карусельного верстату. Метою кваліфікаційної роботи є збільшення кількості виготовлення готових деталей процесу металообробки на токарно-карусельного верстату SKD-50 шляхом автоматизації електроприводу переміщення супорта. У першому розділі розглянуто питання стосовно роботи верстату та основних його частин. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу обладнання, ознайомлення з технологічними картами. У третьому розділі детально виконана заміна головного приводу постійного струму на змінний, розробка компонування приводної системи верстату, вибір вимірювальних перетворювачів швидкості. У четвертому розділі обґрунтовано відповідними розрахунками підтверджено економічну доцільність впровадження запропонованої системи автоматизації. У графічній частині наведені: схема підключення модулів живлення електроприводу верстата, схема підключення модулів двигуна супортів, схема підключення модуля управління. Блок схема алгоритму функціонування СЧПУ, плакат математичне моделювання електроприводу розрахунків.
The object of research is the mechatronic system a lathe-carousel machine. The subject of the study is the automation of the slide movement system of a lathe-carousel machine. The purpose of the qualification work is to reduce the energy consumption of the metalworking process on the SKD-50 lathe by automating the electric drive of the slide movement. The first section covers the operation of the machine and its main parts. The second section analyzes the technological process of the equipment and familiarizes with the flow charts. The third section describes in detail the replacement of the main DC drive with an AC drive, the development of the machine drive system layout, and the selection of speed transducers. In the fourth section, the economic feasibility of the proposed automation system is substantiated by appropriate calculations. The graphic part contains: a wiring diagram of the machine electric drive power modules, a wiring diagram of the caliper motor modules, a wiring diagram of the control module. Block diagram of the CNC functioning algorithm, poster mathematical modeling of the electric drive calculations.
Опис
Ключові слова
SKD-50 , SINUMERIK , керування , головний привід , автоматизація , енкодер , блок живлення , інтерфейс , сигнал , двигун , датчик , СЧПУ , control , main drive , automation , encoder , power supply , interface , signal , motor , sensor , control panel , CNC
Бібліографічний опис
Лактіонов Є. Автоматизація переміщення супортів токарно-карусельного верстату SKD для оброблення габаритних деталей у механоскладальному цеху з метою підвищення ефективності роботи верстата : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 151 Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 9 с.