151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 11
 • Документ
  Система автоматизації теплопункту обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Охріменко, С.; Койфман, О. О.
  Об’єктом дослідження є система управління теплопунктом обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд підприємства, основне обладнання (теплообмінний модуль АНКОР С-НО177). Предметом дослідження є автоматизація теплопункту обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд підприємства. У першому розділі проаналізована предметна область теплопункту обігріву та загалом теплових систем. Надана загальна характеристика технологічного процесу та наявної системи автоматизації. Приведено аналіз рішень на аналогічних об’єктах. В результаті визначена необхідність модернізації наявної системи та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, визначено параметри об’єкту автоматизації, визначені задачі управління об’єктом, задачі автоматичного контролю та регулювання відповідних технологічних параметрів, обґрунтована запропонована структура системи автоматизації, визначено розподіл основних задач, які вирішуються на рівнях автоматизації, наведено перелік основних функціональних задач та опис схеми їхнього взаємозв’язку. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів для всіх рівнів автоматизації; спроектовано САР; розроблено та підібрано апаратну частину, основне необхідне обладнання та датчики для забезпечення системи автоматизації. Для цього в проекті застосовано нове устаткування та нові технічні засоби автоматизації, що відповідають вимогам точності та економічності. Також для якісної роботи системи обрані такі параметри виконавчих механізмів, які забезпечують задані показники якості системи. У пояснювальній записці наведено короткий опис технологічного процесу, технологічні вимоги до системи автоматичного контролю, обґрунтування вибору методів вимірювання, опис функціональної схеми, схеми функціональної структури та схеми комплексу технічних засобів. У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічну доцільність впровадження запропонованої системи автоматизації.
 • Документ
  Система автоматизації сушильного барабану помольного відділу
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Уваров, М.; Мірошниченко, В. І.
  Об'єктом дослідження є технологічний процес сушіння матеріалів у сушильному барабані Предметом дослідження є система автоматизації, розроблена для оптимізації технологічного процесу сушіння матеріалів у сушильному барабані У першому розділі виконаний аналіз предметної область процесу сушіння в сушильних барабанах. Розглянуто методи підвищення продуктивності сушильного барабану для гранульованих матеріалів, наявні математичні моделі стаціонарного процесу сушіння. Проведений огляд поточного стан автоматизації сушильного барабану №2. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу сушіння вогнетривів в сушильному барабані як об’єкта автоматизації. Описаний та обґрунтований вибір структури системи автоматизації та взаємозв’язок функціональних задач АСУ ТП. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів для всіх рівнів автоматизації; спроектовано САР температури. Визначено аналітичні залежності, що описують розподіл параметрів процесу сушіння матеріалу в барабані з урахування швидкості переміщення. На підставі математичної моделі технологічного процесу виконане налаштування PID регулятора та змодельована робота системи управління. Розроблено алгоритм роботи системи управління сушильним барабаном У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічне обґрунтування запропонованої системи автоматизації.
 • Документ
  Модернізація системи управління блоком повітронагрівачів доменної печі №1
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Стецький, В.; Мірошниченко, В. І.
  Об’єктом дослідження є система управління блоком повітронагрівачів доменної печі №1. Предметом дослідження є автоматизація технологічного процесу нагріву дуття. У першому розділі проаналізована предметна область автоматизації роботи повітронагрівачів доменної печі. Надана загальна характеристика технологічного процесу та наявної системи автоматизації роботи блоку повітронагрівачів доменної печі. Приведено аналіз рішень на аналогічних об’єктах. В результаті визначена необхідність модернізації наявної системи та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, визначено параметри об’єкту автоматизації, визначені задачі управління блоком повітронагрівачів, задачі автоматичного контролю та регулювання відповідних технологічних параметрів, обґрунтована запропонована структура системи автоматизації, визначено розподіл основних задач, які вирішуються на рівнях автоматизації, наведено перелік основних функціональних задач та опис схеми їхнього взаємозв’язку. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів для всіх рівнів автоматизації; спроектовано САР температури дуття; розроблено математичну модель теплового режиму повітронагрівача, програмне забезпечення системи автоматизації. У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічну доцільність впровадження запропонованої системи автоматизації.
 • Документ
  Автоматизація системи електричного опалення бульдозерної дільниці гірничо-транспортного цеху №2
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Кравченко, С.; Мірошниченко, В. І.
  Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є система автоматизації електричного опалення за допомогою мікроконтролера Arduino UNO, плати розширення, 16-канального релейного модулю, LED-дисплею, пристрій вводу, та GSM GPRS модуля Предметом дослідження є виробниче приміщення бульдозерної дільниці гірничо-транспортного цеху №2, гірничо-збагачувального комбінату, м. Кривий Ріг Було запропоновано впровадити в виробничому приміщені бульдозерної дільниці гірничо-транспортного цеху №2 новітнє та сучасне електроопалення за допомогою вуглецевого волокна, Arduino UNO, плати розширення, 16-канального релейного модулю, LED-дисплею, пристрій вводу, та GSM GPRS модуля. Основний наголос був на тому, щоб мінімізувати витрати на впровадження та обслуговування системи автоматизації і нагрівальних елементів, що дозволить впровадити запропонований проект у будь-яких виробничих приміщеннях при мінімальних витратах. Було зроблено розрахунок потужності нагрівальних елементів з карбонового кабелю, побудовані схеми розташування та підключення нагрівальних елементів, схему підключення елементів управління, побудовано схему АСУТП, алгоритм роботи системи, зроблено обґрунтування неефективності існуючих електронагрівачів, що використовуються у виробничих приміщеннях підприємства. Також при масовому втіленні проекту було розглянуто можливість використання верхнього рівня автоматизації за допомогою технології Node-RED, яка дозволить здійснювати диспетчеризацію всіх контролерів, моніторинг основних температурних параметрів, та віддалене керування кожним контролером Arduino. Результатом цієї кваліфікаційної роботи стане покращення умов праці робітників промислових приміщень гірничо-транспортного цеху у холодні пори року, за рахунок ефективності запропонованої системи автоматизованого електроопалення опалення, та економія витрат на опаленні за рахунок використання сучасного карбонового нагрівального кабелю з низьким енергоспоживанням і неможливість перевитрати електроенергії при потеплінні за допомогою автоматизації опалення.
 • Документ
  АСУТП секції рудозбагачувальної фабрики
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Нікулін, В.; Мірошниченко, В. І.
  Об’єктом дослідження є АСУТП секції рудозбагачувальної фабрики. Предметом дослідження є автоматизація технологічних процесів здрібнювання та збагачення руд на гірничо-збагачувальних комбінатах. У першому розділі проаналізована предметна область автоматизації рудозбагачувальної фабрики. Розглянуті наявні системи автоматизації, проаналізовані варіанти постановки задач автоматизації та визначений оптимальний напрямок автоматизації. Сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, визначені задачі управління об’єктом, задачі автоматичного контролю та регулювання відповідних технологічних параметрів, обґрунтовано вибір структури автоматизованої системи управління та технічних засобів для всіх рівнів автоматизації, наведено опис взаємозв’язку функціональних задач АСУТП секції рудозбагачувальної фабрики. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів автоматизації для визначених технологічних параметрів, спроектовано САР; розроблено програмне забезпечення контролера SIEMENS для систем регулювання технологічними параметрами секції рудозбагачувальної фабрики з використанням програмного продукту TIA PORTAL. На підставі даних, що характеризують технологічний процес, змодельовано систему нейро-нечіткого управління технологічним процесом. У четвертому розділі виконано розрахунок економічної ефективності запропонованої системи автоматизації.