Дослідження впливу зміни температури чавуну в ході його транспортування і позадоменної обробки і розробка заходів щодо зменшення тепловитрат

Ескіз недоступний
Дата
2024-01-22
Автори
Нефьодов, Є.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
У першому розділі на основі проведеного аналітичного дослідження технології та схеми транспортування рідкого чавуну виділено вплив часу доставки, умов доставки, умов очікування порожніх ківшів та визначено, що на перепад температури впливає як якість підготовки до процесу так и сам процес перевезення чавуну. Докладно розібрані аспекти та технологія транспортування чавуну безпосередньо на «КАМЕТ-СТАЛЬ». В поточній ситуації рідкий чавун з доменного цеху доставляється в міксерне відділення Конверторного цеху по залізничної колії тепловозами ТГМ-4 та ТГМ-6 за допомогою чавуновозних ківшів місткістю 100 тон. У другому розділі розібрано змінення температури чавуну на всіх етапах транспортування від ДЦ до КЦ на підставі статистичних, виробничих даних, а також матеріалів та замірів робочих груп, які працювали на підприємстві в період з 2020 – 2023 років. На теперішній час можна виділити основні етапи втрати тепла: падіння температури футерівки порожнього чавуновозного ківша, яка залежить від часу оберту ЧВК; втрата тепла чавуну при транспортуванні чавуну через футерівку та через дзеркало металу; втрати на переливаннях чавуну в міксерному відділені через міксер або через «пряме переливання»; падіння температури футерівки ЧЗК в процесі очікування чавуну. Виявлено потенціали по збереженню тепла за рахунок зменшення часу оберту ЧВК при зменшенні їх кількості в експлуатації на 2 ківша; потенціали по збереженню тепла порожніх ЧВК, які знаходяться в очікуванні чавуну; потенційні перспективи по збереженню температури при вирішенні організаційних питань при переливаннях в міксерному відділенні та при роботі з чавунозаливними ківшами; потенціал при збільшенні тари ЧВК за рахунок змінення конструкції футерування ківша. З використанням паспортів плавок виконано факторні та регресивні аналізи. У третьому розділі виконано аналіз умов праці в конвертерному цеху, розглянуті питання техніки безпеки та пожежної профілактики. У четвертому розділі розраховано очікуваний економічний ефект від впровадження рекомендацій, що полягає у зменшенні витрати металошихти.
In the first place, on the basis of the analytic examination of the technology and scheme of transportation of the second cast iron, the hour of delivery, the minds of delivery, the process of transporting empty cast iron is indicated, as well as the temperature difference in the process of transporting the cast iron itself. Reports on the development of aspects and technology of transportation at KAMET-STEEL. In the flow situation, the river cast iron from the blast furnace shop is delivered to the mixer's room of the converter shop along the shelf gauge by diesel locomotives TGM-4 and TGM-6 with the help of 100 tons of cast iron trucks. In the other case, the temperature of the cast iron was determined at all stages of transportation from the DC to the CC on the basis of statistical, production data, as well as the materials and measurements of working groups, which were applied for enterprises in the period from 2020 to 2023. At the present hour, it is possible to see the main elements of heat consumption: a drop in the temperature of the lining of an empty cast iron truck, as it is possible to lie during the hour of the PMC overturn; heat expenditure to the cast iron during the transportation of the cast iron through the lining and through the mirror of the metal; Spend on the transfusion of cast iron in the mikser through the mikser abo through the "direct overflow"; Temperature drop of the ChCZK liner during the process of waiting. The potential for нeat retention due to of the hour of the PMC's turnover has been revealed, with a decrease in the amount of electricity by 2 kilograms; potential for heat saving of empty PMCs, which are known to be in the occupancy of cast iron; potential prospects for temperature saving during the transformation of organized power supply during overflows in a mixer and with work with cast iron tanks; potential for the development of PMCs for the development of the structure of the futuring of the building. With the passports of swimming trunks, the factor and regression of аnalyses. At the third division, the analysis of minds in the converter shop, the examination of the nutrition of safety and safety technology and the production of profilactics. The fourth distribution has developed an economic effect in the implementation of recommendations, which is used to change the metal mixture.
Опис
Ключові слова
кисневий конвертер , міксер для чавуну , чавун , чавуновозний ківш , транспортування чавуну , втрата температури , acid converter , mixer , cast iron , temperature consumption
Бібліографічний опис
Нефьодов Є. Дослідження впливу зміни температури чавуну в ході його транспортування і позадоменної обробки і розробка заходів щодо зменшення тепловитрат : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 136 Металургія. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 8 с.