Дослідження та розробка технологічних заходів по підвищенню виходу придатного у кисневих конвертерах при виробництві низьколегованих марок сталі

Ескіз недоступний
Дата
2024-01-17
Автори
Доронін, А.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена актуальній науково-технічній проблемі удосконалення технології виплавки низьколегованої сталі у кисневих конверторах. На базі зібраних даних було визначено вплив основних виробничих чинників (витрати чавуну, брухту, вапна, термін продування, шлаковий режим плавки, то що) на вихід придатної сталі в умовах ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». Результати аналізу отримані при виконанні кваліфікаційної роботи магістра можуть бути застосовані для оптимізації технології виплавки сталі у залежності від основних виробничих чинників, що забезпечує поліпшення техніко-економічних показників ККП в умовах ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ».
The qualification work is devoted to the actual scientific and technical problem of improving the technology of smelting low-alloy steel in oxygen converters. Based on the collected data, the influence of the main production factors (consumption of cast iron, scrap, lime, purge period, slag melting mode, etc.) on the yield of suitable steel in the conditions of PRJSC "Kamet-Steel"was determined. The results of the analysis obtained during the qualification work of the master can be applied to optimize the technology of steel smelting depending on the main production factors, which provides an improvement in the technical and economic indicators of the oxygen converter process under the conditions of PRJSC "Kamet-steel".
Опис
Ключові слова
кисневий конвертер , питомі витрати сировини , вихід придатної сталі , oxygen converter , specific consumption of raw materials , yield of usable steel
Бібліографічний опис
Доронін А. Дослідження та розробка технологічних заходів по підвищенню виходу придатного у кисневих конвертерах при виробництві низьколегованих марок сталі : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 136 Металургія. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 7 с.