Бюджетування та оцінка ефективності операційних покращень : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Бізнес-процеси та операційна ефективність» спеціальності 051 «Економіка»

Анотація
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Бюджетування та оцінка ефективності операційних покращень» включають інформацію щодо змісту та вихідних даних; містять перелік основної та додаткової літератури, критерії оцінювання індивідуального завдання, вимоги до його оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня освіти.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , індивідуальне завдання , економіка , бюджетування
Бібліографічний опис
Бюджетування та оцінка ефективності операційних покращень : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Бізнес-процеси та операційна ефективність» спеціальності 051 «Економіка» / уклад. Ю. В. Чуприна. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 16 с.