Модернізація металоуловлювача при транспортуванні руди на дробильній фабриці та його вилучення з конвеєрної стрічки

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Мирна, Н.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об'єкт дослідження – металоуловлювач на дробильній фабриці та стрічка конвеєра для вилучення металу. Предмет: удосконалення існуючого металоуловлювача та автоматизований спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра. Мета роботи: модернізувати металоуловлювач при транспортуванні руди на дробильній фабриці та його вилучення з конвеєрної стрічки на підставі аналізу існуючих та пошуку нових технологій. Завдання, які плануються вирішити: 1. Проаналізувати працюючий металоуловлювач та спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра на дробильній фабриці ГЗК. 2. Дослідити процес вилучення металу на дробильній фабриці на гірничо-збагачувальному комбінаті. 3. Дослідити методи металоулавлювання. 4. Запропонувати заходи для удосконалення металоулавлювача та спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра на дробильній фабриці гірничо-збагачувального комбінату. 5. Виконання розрахунків і порівняння витрат на використання різних технологій. Очікуваний результат: Зменшити потрапляння металу у дробарки та в обладнання технологічного процесу, зменшення простоїв та кількості ремонтів через модернізацію металоуловлювача та процес вилучення металу із конвеєрної стрічки. Кваліфікаційна робота має 68 сторінки, 30 ілюстрацій, 15 таблиць та 22 джерела у переліку посилань.
Object of research: metal catcher at a crushing plant and a conveyor belt for metal extraction. Subject: improvement of the existing metal catcher and an automated method of metal extraction from the conveyor belt. The purpose of the work: to modernize a metal catcher during ore transportation at a crushing plant and its extraction from a conveyor belt based on the analysis of existing and search for new technologies. Tasks to be solved: 1. Analyze the existing metal catcher and the method of metal extraction from the conveyor belt at the crushing plant of mining and processing plant". 2. To study the process of metal extraction at the crushing plant of central mining and processing plant. 3. To study the methods of metal recovery. 4. To propose measures to improve the metal catcher and the method of metal extraction from the conveyor belt at the crushing plant of the mining and processing plant. 5. Perform calculations and compare the costs of using different technologies. Expected result: Reduce metal ingress into crushers and process equipment, reduce downtime and the number of repairs by modernizing the metal catcher and the process of extracting metal from the conveyor belt. Place of implementation: the plant's crushing plant. The qualification work consists of 64 pages, 28 illustrations, 15 tables, 2 appendices, and 22 sources in the list of references.
Опис
Ключові слова
дробарка , стрічковий конвеєр , металоуловлювач , вилучення металу , технологічна схема , crusher , belt conveyor , metal collector , metal recovery , process flow diagram
Бібліографічний опис
Мирна Н. Модернізація металоуловлювача при транспортуванні руди на дробильній фабриці та його вилучення з конвеєрної стрічки : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 8 с.