Модернізація технологічного процесу виявлення та вилучення металу та сторонніх предметів у гірничій масі на конвеєрному транспортері

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Черьомушкін, В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Мета роботи: удосконалення технологічного процесу виявлення та вилучення металу та сторонніх предметів у гірничій масі на підставі аналізу існуючих та пошуку нових методів, обладнання та технологій. Об'єкт дослідження – металоуловлювач на дробильній фабриці та стрічка конвеєра для вилучення металу. Предмет: удосконалення існуючого металоуловлювача та автоматизований спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра. Завдання, які плануються вирішити: 1. Проаналізувати працюючий металоуловлювач та спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра на дробильній фабриці ГЗК. 2. Дослідити процес вилучення металу на дробильній фабриці гірничо-збагачувального комбінату. 3. Дослідити методи металоуловлювання. 4.Запропонувати заходи для удосконалення металоуловлювача та спосіб вилучення металу зі стрічки конвеєра на дробильній фабриці гірничо-збагачувального комбінату. 5. Виконання розрахунків і порівняння витрат на використання різних технологій. Очікуваний результат: Зменшити потрапляння металу у дробарки та в обладнання технологічного процесу, зменшення простоїв та кількості ремонтів через модернізацію металоуловлювача та процес вилучення металу із конвеєрної стрічки. Кваліфікаційна робота має 68 сторінок, 32 ілюстрації, 7 таблиць та 10 джерел у переліку посилань.
Purpose: to improve the technological process of detecting and extracting metal and foreign objects in the rock mass based on the analysis of existing and search for new methods, equipment and technologies. Object of study: a metal catcher at a crushing plant and a conveyor belt for metal extraction. Subject: improvement of the existing metal catcher and an automated method of metal extraction from the conveyor belt. Tasks to be solved: 1. Analyze the operating metal catcher and the method of metal extraction from the conveyor belt at the crushing plant of mining and processing plant. 2. To study the process of metal extraction at the crushing plant of mining and processing plant. 3. To study the methods of metal recovery. 4. To propose measures to improve the metal catcher and the method of metal extraction from the conveyor belt at the crushing plant of the mining and processing plant. 5. Perform calculations and compare the costs of using different technologies. Expected result: Reduce metal ingress into crushers and process equipment, reduce downtime and the number of repairs by modernizing the metal catcher and the process of extracting metal from the conveyor belt. The qualification work has 68 pages, 32 illustrations, 7 tables and 10 sources in the list of references.
Опис
Ключові слова
crusher , belt conveyor , metal catcher , metal recovery , metal inclusions , electromagnet
Бібліографічний опис
Черьомушкін В. Модернізація технологічного процесу виявлення та вилучення металу та сторонніх предметів у гірничій масі на конвеєрному транспортері : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 8 с.