Дослідження впливу параметрів технологічних схем очисних робіт на стійкість виробок при реалізації концепції «малих шахт»

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Сахно, С. В.
Бородіч, В. В.
Карлов, Є. К.
Sakhno, S. V.
Borodich, V. V.
Karlov, Ye. K.
ORCID
DOI
https://doi.org/10.31474/2073-9575-2020-3(23)-4(24)-64-73
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький державний технічний університет
Анотація
Мета. Дослідження впливу параметрів технологічних схем виймання вугілля на напружено-деформований стан порід, що вміщують виробки, при реалізації концепції «малих шахт».
Purpose. Investigation of the influence of the parameters of technological schemes of coal mining on the stress-strain state of the rocks containing the mine roadways in the implementation of the concept of «small mines».
Опис
Ключові слова
напруження , деформації , виробка , вугільна шахта , технологічна схема робіт , stresses , deformations , development , coal mine , technological schemes of excavation
Бібліографічний опис
Сахно С. В., Бородіч В. В., Карлов Є. К. Дослідження впливу параметрів технологічних схем очисних робіт на стійкість виробок при реалізації концепції «малих шахт». Наукові праці ДонНТУ. Серія Гірничо-геологічна. 2020. №1(23)-2(24). С. 64-73. DOI: https://doi.org/10.31474/2073-9575-2020-3(23)-4(24)-64-73 .