Структурно-функціональне моделювання фінансової діяльності підприємств на ринку фінансових послуг

Ескіз
Дата
2020
Автори
Латишева, О. В.
Кравченко, Ю. І.
Колинько, Д. С.
Шеліхова, В. Б.
Latysheva, O. V.
Kravchenko, Yu. I.
Kolinko, D. S.
Shelikhova, V. B. 
DOI
https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-3(61)-109-121
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Інститут економіки промисловості НАН України
Анотація
У статті представлено можливості використання ломбардами сучасного інструментарію управління фінансовою діяльністю на основі структурно-функціонального моделювання. Отримані результати та запропоновані етапи структурно-функціональних моделей дозволяють підвищити ефективність управлінських рішень завдяки отриманню інструменту наочного відображення існуючого стану всіх процесів і етапів управління, визначення ресурсів, регламентів, завдань та бажаних результатів.
In the article possibilities of the use of modern tool of management financial activity lombards are presented on the basis of structural-functional design. The got results and offered stages of structural-functional models allow to promote efficiency of administrative decisions due to the receipt of instrument of evident reflection of the existent state of all processes and stages of management, determi-nation of resources, regulations, tasks and desirable results.
Опис
Ключові слова
управління фінансовою діяльністю , управління бізнес-процесами , структурно-функціональна модель , бізнес-процеси , моделювання бізнес-процесів , функціональна модель , декомпозиція , нотація IDEF0 , методологія «Architecture of Integrated Information Systems – ARIS» , management , management business processes , structural-functional model , business processes , designs of business processes , functional model , decoupling , notation of IDEF0 , methodology of «Architecture of Integrated Information Systems - ARIS»
Бібліографічний опис
Латишева О. В., Кравченко Ю. І., Колинько Д. С., Шеліхова В. Б. Структурно-функціональне моделювання фінансової діяльності підприємств на ринку фінансових послуг. Економічний вісник Донбасу. 2020. No 3 (61). С. 109–121. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-3(61)-109-121 .