Кафедра природничо-наукових та загальноінженерних дисциплін (ПНЗІД)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Спосіб комбінованого видавлювання порожнистих деталей
  (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2019) Алієва, Л. І.; Алієв, І. С.; Грудкіна, Н. С.; Левченко, В. М.; Малій, Х. В.
  Спосіб комбінованого видавлювання порожнистих деталей полягає у радіально-прямому видавлюванні. На заключній стадії процесу формується фланець на зовнішній поверхні у придонній частині деталі за рахунок додаткового радіального переміщення металу в зоні розвороту течії металу з радіального на прямий напрямок.
 • Документ
  Моделювання та розробка процесів точного об’ємного штампування видавлюванням
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2021) Алієв, І. С.; Грудкіна, Н. С.; Малій, Х. В.; Таган, Л. В.
  Монографія присвячена вирішенню важливої науково-технічної проблеми підвищення ефективності процесів пластичного деформування на базі розвитку методів аналізу та проектування технологічних способів і режимів процесів точного об’ємного штампування видавлюванням. В монографії наведено результати досліджень і технологічних розробок в галузі ресурсозберігаючих процесів точного об’ємного штампування прецизійних деталей машин і приладів. Для розвитку енергетичного методу балансу потужностей і, зокрема, методу кінематичних модулів розроблені такі нові модулі: осьовий трапецеїдальний кінематичний модуль з нижньою прямолінійною похилою межею, трикутний прямолінійний модуль, а також трикутний криволінійний модуль із можливістю оптимізації приведеного тиску деформування за параметром, що визначає форму похилої межі. Тим самим розширено базу уніфікованих кінематичних модулів із криволінійними межами та їх комплексів, що відображають характер зміни напрямку течії металу в осередку пластичної деформації складної форми. Призначена для інженерно-технічних і наукових працівників, які займаються обробкою металів тиском, а також для викладачів, аспірантів і студентів.
 • Документ
  Особливості проектування процесів точного об’ємного штампування видавлюванням на основі енергетичних моделей розрахунку
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2022) Грудкіна, Н. С.; Левченко, В. М.; Абхарі, П. Б.; Коцюбівська, К. І.; Малій, Х. В.; Hrudkina, N. S.; Levchenko, V. M.; Abhari, P. B.; Kotsiubivska, K. I.; Malii, Kh. V.
  В роботі продемонстровано можливості ефективного застосування енергетичного методу балансу потужностей при проектуванні процесів точного об’ємного штампування видавлюванням. Проведено класифікацію кінематичних модулів за основними характеристиками, що підвищує оперативність їх використання на етапі побудови розрахункових схем процесів. Надано рекомендації з раціонального застосування уніфікованих кінематичних модулів з урахуванням обмежень їх комбінування із суміжними кінематичними модулями, можливостей варіювання форми межі та розташування відносно осі симетрії. Розширено базу уніфікованих кінематичних модулів трапецеїдальної і трикутної форми та надано рекомендації з огляду на раціональність і обмеження їх використання при побудові розрахункових схем процесів із врахуванням оперативної зміни конфігурації інструменту (наявності або відсутності фаски та заокруглення). Це забезпечило можливості оперативного керування формоутворенням складно профільованих деталей у процесах суміщеного комбінованого видавлювання з декількома ступенями свободи течії металу, що проходять в саморегульованому режимі. Розроблено програмний модуль з систематизації бази уніфікованих кінематичних модулів, складових їх розрахунку і рекомендацій із застосування та комплексу енергетичних розрахункових моделей процесів точного об’ємного штампування видавлюванням із прогнозування силового режиму та формоутворення деталі. Окреслено перспективні напрямки удосконалення проектування процесів точного об’ємного штампування видавлюванням на основі енергетичних моделей розрахунку, що сприятиме впровадженню процесів суміщеного комбінованого видавлювання на виробництві.
 • Документ
  Моделювання процесу комбінованого радіально-зворотного видавлювання деталей з фланцем
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Алієва, Л. І.; Алієв, І. С.; Грудкіна, Н. С.; Малій, Х. В.
  Розглянуто способи виготовлення стрижневих деталей з фланцем і осьовим відростком видавлюванням. Наведено результати моделювання процесу комбінованого радіально-зворотного видавлювання стрижневої деталі з фланцем і відростком енергетичним методом верхньої оцінки. Для оперативного розрахунку компонент приведеного тиску для кінематичних елементів паралельної течії металу розроблені та підготовлені залежності для розрахунку елементів приведеного тиску деформування, зсуву і тертя на межах модуля.
 • Документ
  Удосконалення проектування технологічного процесу точного об’ємного штампування видавлюванням на основі розвитку енергетичного методу балансу потужностей
  (Київський національний університет технологій та дизайну, 2020) Грудкіна, Н. С.; Кузнецов, М. М.; Пашинський, В. В.; Hrudkina, N. S.; Kuznetsov, M. M.; Pashynskyi, V. V.
  Удосконалення проектування технологій точного об’ємного штампування видавлюванням на основі розвитку енергетичного методу балансу потужностей. Вироблення рекомендацій щодо раціонального використання систематизованої бази кінематичних модулів складної конфігурації при побудові розрахункових схем оцінки силового режиму та формоутворення в процесах холодного видавлювання із подальшою програмною реалізацією.