051 Економіка

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Підвищення ефективності комерційних операцій на підставі оцінки благонадійності контрагентів
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Бєляєва, Л.; Bieliaieva, L.; Мінц, О. Ю.
  Актуальність теми дослідження. Потреба у стандартизованих методах оцінки ризиків та благонадійності контрагентів стала актуальною у зв’язку із розвитком корпоративного сектора та міжнародного бізнесу. Це призвело до розвитку кредитних бюро, рейтингових агенцій та спеціалізованих консалтингових фірм, які збирали та аналізували фінансову інформацію про компанії та індивідуальних підприємців. В Україні актуальність вдосконалення методів перевірки благонадійності контрагентів стає особливо великою у зв’язку із загальною складною економічною ситуацією в країні, ризиками, що пов’язані із російським вторгнення, обстрілами промислової та енергетичної інфраструктури, тощо. Мета роботи: виявлення можливостей підвищення операційної ефективності оцінки благонадійності контрагентів. Об’єкт дослідження – бізнес - процес перевірки благонадійності контрагентів промислових підприємств. Предмет дослідження – теоретико-методологічний інструментарій аналізу, моделювання, прогнозування та оцінювання параметрів забезпечення реалізації бізнес-процесу перевірки благонадійності контрагентів. Методи дослідження: загальнонаукові методи пізнання, аналіз літератури, графічний аналіз, статистичні методи, методологія моделювання бізнес-процесів IDEF0, метод аналізу ієрархій Сааті, штучні нейронні мережі, розрахунки економічного ефекту.
 • Документ
  Забезпечення єдиних підходів до побудови організаційної структури суміжних підприємств для удосконалення інформаційно-аналітичного-забезпечення прийняття управлінських рішень
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Буглак, К.; Buhlak, K.; Шевченко, Н. Ю.
  Метою магістерської роботи є підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень на підставі вдосконалення бізнес-процесу розробки організаційної структури суміжних підприємств. Об’єктом дослідження є бізнес-процес розробки організаційної структури підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методологічний інструментарій аналізу, моделювання, прогнозування та оцінювання параметрів бізнес-процесу розробки організаційної структури підприємства. При виконанні роботи були використані різні методи дослідження. Запропоновані вдосконалення бізнес-процесу розробки організаційної структури підприємства через нормування термінів виконання кожного етапу, впровадження автоматизації, проведення моніторингу та контролю за виконанням конкретних етапів. Сформовані рекомендації щодо забезпечення єдиних підходів до побудови організаційної структури суміжних підприємств для удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень.
 • Документ
  Удосконалення бізнес-процесу облікового забезпечення орендних операцій підприємства
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Петрушин, Є.; Petrushyn, Ie.; Чуприна, Ю. В.
  Об’єкт дослідження — бізнес-процес облікового забезпечення орендних операцій підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних, законодавчих основ та науково-практичних засад реалізації бізнес- процесу облікового забезпечення орендних операцій підприємства та його результативності з урахуванням можливого удосконалення. У першому розділі проведено аналіз підходів щодо сутності орендних відносин та кращих практик організації облікового забезпечення орендних операцій. Систематизовано та описано принципи та сучасні практики побудови бізнес-процесу облікового забезпечення орендних операцій підприємства. У другому розділі розглянуто поточний стан бізнес-процесу облікового забезпечення орендних операцій на підставі аналізу діяльності ТОВ «Бізнес Сек’юріті Груп», ідентифіковано вузькі місця та визначено потенціал оптимізації поточного стану бізнес-процесу. Сформовано систему критеріїв оцінювання ефективності облікового забезпечення орендних операцій. У третьому розділі побудовано оптимальну модель бізнес- процесу облікового забезпечення орендних операцій ТОВ «Бізнес Сек’юріті Груп», у тому числі за результатами проведеного SWOT- аналізу у контексті Етапу 7 (аудит та вдосконалення) визначено можливості для покращення ефективності внутрішнього аудиту шляхом автоматизації, застосування аналітики та поглиблення співпраці з іншими бізнес-процесами. Доведено, що використання сучасних інформаційних технологій та штучного інтелекту має стати підґрунтям для операційних покращень в межах реалізації бізнес-процесу забезпечення обліку орендних операцій. Надано практичні рекомендації щодо реалізації запропонованих змін із зазначенням необхідних спеціалістів та співробітників підприємства, а також розподілом ролей та обов’язків між ними.