Вузол компенсації похибок напряму переміщення повзуна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-25
Автори
Глазко, В. В.
Кухар, В. В.
Аніщенко, О. С.
Присяжний, А. Г.
Балалаєва, О. Ю.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Анотація
Вузол компенсації похибок напряму переміщення повзуна преса містить пружний елемент у вигляді шнура, який накручений з різними радіусами кривини між опорними поверхнями верхньої плити штампа та повзуна і різною щільністю витків відносно вертикальної осі преса, а також має плоскопаралельні поверхні, які контактують з вищезгаданими опорними поверхнями. Шнур виконаний з липучого матеріалу відносно щонайменше матеріалу верхньої плити штампа.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 133774 Україна, МПК  В 21 D 37/00, В 30 В 15/28. Вузол компенсації похибок напряму переміщення повзуна / Глазко В. В., Кухар В. В., Аніщенко О. С., Присяжний А. Г., Балалаєва О. Ю. : заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u201810607; заявл. 29.10.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 3 с.
Зібрання