Оцінка технічного стану та екологічної безпеки експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Орлінська, О. В.
Пікареня, Д. С.
Гапіч, Г. В.
Максимова, Н. М.
Рудаков, Л. М.
Чушкіна, І. В.
Orlinska, O. V.
Pikarenya, D. S.
Hapich, H. V.
Maksymova, N. M.
DOI
https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.186
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний гірничий університет
Анотація
Мета. Оцінити сучасний технічний стан та екологічну небезпеку експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи. Ціль дослідження є встановлення якісних показників порушених ділянок каналу та зон фільтрації. За результатами польових досліджень визначались кількісні параметри фільтраційних втрат води і екологічні ризики підтоплення території.
Purpose. To evaluate the current technical state and environmental hazard of Kilchen irrigation sys-tem main canal operation. The purpose of the study is to establish qualitative indicators of impaired canal sections and filter areas. According to the results of field studies, quantitative parameters of water filtration losses and ecological risks of flooding of the territory were determined.
Опис
Ключові слова
магістральний канал , технічний стан , екологічна безпека , фільтраційні втрати води , геофізичні методи досліджень , main canal , technical state , environmental safety , filtration losses of water , geophysical research methods
Бібліографічний опис
Орлінська О. В., Пікареня Д. С., Гапіч Г. В., Максимова Н. М., Рудаков Л. М., Чушкіна І. В. Оцінка технічного стану та екологічної безпеки експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи. Зб. наук. праць Національного гірничого університету. 2020. № 60. С. 186–195. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.186.