Дослідження екологічного стану територій в районі гірничо-видобувної діяльності ТОВ «Метінвест Холдинг» у м. Кривий Ріг : Етап 1. Вплив відвалів гірських порід на екологічний стан довкілля

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Пікареня, Д. С.
Максимова, Н. М.
Накемпій, О. К.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єкт дослідження – вплив технологічних процесів видобутку заліз-них руд на довкілля. Мета роботи – дослідити зміни екологічного стану територій прова-дження гірничо-видобувної діяльності, встановити джерела забруднення та визначити обсяги забруднюючих речовин. Предмет дослідження: шляхи забруднення літосфери, поверхневої та підземної гідросфери речовинами, що накопичуються у відвалах гірських по-рід, оптимізація технологічних процесів видобутку залізних руд задля змен-шення шкідливих екологічних наслідків.
Опис
Ключові слова
Лівобережний відвал , річка Інгулець , підземні води , поверхневі води , забруднюючі речовини , екологічна оцінка якості вод , інтегральний показник забруднення , екологічний вплив
Бібліографічний опис
Дослідження екологічного стану територій в районі гірничо-видобувної діяльності ТОВ «Метінвест Холдинг» у м. Кривий Ріг : Етап 1. Вплив відвалів гірських порід на екологічний стан довкілля : звіт про НДР (проміжний) / ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА». керівн. Д. Пікареня. № ДР 0121U113986. Запоріжжя, 2022. 158 с.