Програми і проєкти підвищення операційної ефективності : методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуального завдання здобувачів за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Бізнес-процеси та операційна ефективність» спеціальності 051 Економіка

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Латишева, О. В.
Чуприна, Ю. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні рекомендації включають пояснення щодо процедури виконання, оформлення та оцінювання індивідуального завдання, у т.ч. містять вихідні дані, перелік рекомендованої літератури, зразки оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для магістрів спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Бізнес-процеси та операційна ефективність».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , індивідуальне завдання , бізнес-процеси , операційна ефективність , економіка
Бібліографічний опис
Програми і проєкти підвищення операційної ефективності : методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуального завдання здобувачів за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Бізнес-процеси та операційна ефективність» спеціальності 051 Економіка / уклад.: О. В. Латишева, Ю. В. Чуприна. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 47 с.