Екологічна безпека в Україні: правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Латишева, О. В.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донбаська державна машинобудівна академія
Анотація
Екологічна безпека, що «досягається шляхом належної охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів виступає невід'ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Існуюче в Україні законодавство повинно визначати правові, економічні та соціальні основи забезпечення екологічної безпеки в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.»
Опис
Ключові слова
охорона навколишнього середовища , природні ресурси , екологічна безпека
Бібліографічний опис
Латишева О. В. Екологічна безпека в Україні: правовий аспект. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Краматорськ, 12 грудня 2018 р. Краматорськ, 2018. С. 114–116.