Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуального завдання за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі» спеціальності 073 Менеджмент

Анотація
Методичні рекомендації включають пояснення щодо процедури виконання, оформлення та оцінювання індивідуального завдання, у т.ч. містять вихідні дані, перелік рекомендованої літератури, зразки оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для магістрів спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , індивідуальне завдання , менеджмент , проєктне управління
Бібліографічний опис
Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуального завдання за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі» спеціальності 073 Менеджмент / уклад. О. В. Латишева, Ю. В. Чуприна. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 46 с.