Development of Niederreiter hybrid crypto-code structure on flawed codes

Ескіз недоступний
Дата
2019
Автори
Yevseiev, S.
Tsyhanenko, O.
Gavrilova, A.
Guzhva, V. A.
Milov, O.
Moskalenko, V.  V.
Opirskyy, I.
Roma, O.
Tomashevsky, B.
Shmatko, O. V.
DOI
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156620
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
Анотація
Використання модифікованої крипто-кодової конструкції (МККК) Нідеррайтера з додатковими векторами ініціалізації (з множиною неприпустимих позиційних векторів вектора помилок і множиною позицій укорочення вектора помилки) вимагає збільшення швидкодії криптоперетворень системи вцілому. Для цього пропонується використовувати збиткові коди. Збиткові коди дозволяють збільшити швидкість кодових перетворень за рахунок зменшення потужності поля при нанесенні збитку відкритого тексту і зменшити обсяг переданих даних за рахунок нанесення шкоди шифртексту. Такій підхід дозволяє будувати гібридні крипто-кодові конструкції на основі синтезу модифікованих криптокодових конструкцій Нідеррайтера на модифікованих (укорочених або подовжених) кодах на елыптичних кривих з процедурами нанесення збитку. Суттєвою відмінністю від класичних гібридних (комплексних) криптосистем є використання несиметричної криптосистеми для забезпечення безпеки даних з швідкими процедурами криптоперетворень (формування та розкодування кодограми). В роботі розглядаються способи побудови збиткових кодів і підходи використання в гібридної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах. Пропонуються практичні алгоритми використання механізму нанесення збитку MV2 в крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах, що дозволяє реалізувати гібридну крипто-кодову конструкцію. Наведені результати порівняльної оцінки енерговитрат на формування інформаційної посилки при різних способах нанесення збитку, що визначило вибір способу нанесення збитку в практичних алгоритмах. Проведені дослідження підтвержують конкуренту спроможність запропонованої криптосистеми в Інтернет-технологіях та мобільних мережах, забезпечення практичної реалізації на сучасних платформах та необхідної криптостійкості в умовах постквантової криптографії
Опис
Ключові слова
збитковi коди , гiбридна крипто-кодова конструкцiя Нiдеррайтера , модифiкованi елiптичнi коди , багатоканальна криптографiя
Бібліографічний опис
Yevseiev, S., Tsyhanenko, O., Gavrilova, A., Guzhva, V., Milov, O., Moskalenko, V. ... Shmatko O. (2019). Development of Niederreiter hybrid crypto-code structure on flawed codes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 9 (97), 27–38. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156620 .
Yevseiev S., Tsyhanenko O., Gavrilova A., Guzhva V., Milov, O., Moskalenko V., Opirskyy I., Roma O., Tomashevsky B., Shmatko O. Development of Niederreiter hybrid crypto-code structure on flawed codes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 1, № 9 (97). P. 27–38. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156620 .