Технологія та організація проведення і підтримання гірничих виробок нових вугільних блоків ПРаТ «Шахтоуправління «Покровське»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Левіт, В. В.
Каменець, В. І.
Чеботенко, Д. О.
Масик, О. О.
Levit, V.  V.
Kamenets, V. I.
Chebotenko, D.
Masyk, O. O.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький національний технічний університет
Анотація
Аналіз виробничого досвіду, науково-технічних розробок і оцінка перспектив впровадження нових та удосконалення випробуваних технологій проведення і підтримання гірничих виробок та покращення організації цих процесів.
To analyze production experience, scientific and technical developments and assess the prospects for introducing new and improving proven technologies for conducting and maintaining mine workings and improving the organization of these processes.
Опис
Ключові слова
підготовчий вибій , комбайн вибірної дії , технологія спорудження , механічне руйнування , комбіноване кріплення , буровибухова технологія , додаткові заходи , preparatory face , selective-action roadheader , construction technology , mechanical fracturing , combined support , drilling and blasting technology , additional measures
Бібліографічний опис
Левіт В. В., Каменець В. І., Чеботенко Д. О., Масик О. О. Технологія та організація проведення і підтримання гірничих виробок нових вугільних блоків ПРаТ «Шахтоуправління «Покровське». Наукові праці ДонНТУ. Серія Гірничо-геологічна. 2023. № 1 (29). С. 117-127.