Програма переддипломної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Новітні технології розробки родовищ корисних копалин» спеціальності 184 Гірництво

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Левченко, К. А.
Каменець, В. І.
Сахно, І. Г.
Григор’єв, І. Є.
Григор’єв, Ю. І.
Пілюгин, В. І.
Фесенко, Е. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Мета практики – оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, формування на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності; формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
Опис
Ключові слова
практика , навички , професійнй вміння , практична підготовка
Бібліографічний опис
Програма переддипломної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Новітні технології розробки родовищ корисних копалин» спеціальності 184 Гірництво / уклад.: К. А. Левченко, В. І. Каменець, І. Г. Сахно, І. Є. Григор’єв, Ю. І. Григор’єв, В. І. Пілюгин, Е. В. Фесенко. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 28 с.