Навчальні видання кафедри ГС

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 26
 • Документ
  Синтез технологій збагачення корисних копалин
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2023) Младецький, І. К.; Левченко, К. А.; Дрешпак, О. С.; Березняк, О. О.; Медяник, В. Ю.
  Розглянутий закінчений перелік завдань, за допомогою яких можна виконати формальний синтез технологічної схеми збагачення корисної копалини. Такими завданнями є: технологічний розрахунок подрібнення, розкриття при первісному та вторинному подрібненні, розрахунки виходів та показників якості схем розділення будь-якої складності; технологічні розрахунки замкнених циклів подрібнення; розрахунки щодо перетворення функцій фракційного складу у функції гранулометричного складу. Запропонований спосіб найбільш вдалого з’єднання технологічних апаратів між собою. Наведено приклад синтезу технології збагачення вкрапленої залізної руди. Призначений для здобувачів магістрів та докторів філософії, що навчаються за спеціальністю 184 «Гірництво» а також може бути корисним для науковців та інженерам.
 • Документ
  Кваліметрія
  (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2023) Младецький, І. К.; Пілов, П. І.; Левченко, К. А.; Дрешпак, О. С.; Березняк, О. О.; Медяник, В. Ю.
  Розглянуто етапи технічного регулювання технологічних процесів з метою отримання заданих показників якості товарної сировини. Наведені нормативні акти, що регламентують ці показники. Наведені правила формування показників, згідно до теоретичних норм визначення фізичних величин. Методи і засоби отримання вимірювальної інформації. Сформульовано метрологічні показники вимірювання та правила реєстрації змінних параметрів. Статистична обробка експериментальних даних та правила складання технологічного балансу, як основного документа, що характеризує виробництво. Правила визначення вимог до точності контролю показників якості при збагаченні корисних копалин, періодичність випробування і точність технологічного процесу Призначено для здобувачів магістрів та докторів філософії, що навчаються за спеціальністю 184 «Гірництво» та може бути корисним для наукових і інженерних робітників.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Управління станом гірського масиву»
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2023) Сахно, І. Г.
  Особливістю курсу є вивчення сучасних трендів забезпечення стійкості гірничих виробок: комбінованих багаторівневих систем кріплення, способів штучного зниження навантаження на приконтурні породи.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні процеси та обладнання підземної розробки корисних копалин»
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2023) Сахно, І. Г.
  Особливістю курсу є вивчення напрямків підвищення ефективності різних технологічних процесів підземного виробництва за рахунок скорочення планових і непланових простоїв в технологічних ланках, автоматизації і механізації робіт, моніторингу і прогнозу станів гірничого масиву.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни Незворотні процеси в гірських масивах і захист об'єктів поверхні при підробці гірничими роботами
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2023) Сахно, С. В.
  Дисципліна спеціальної підготовки «Незворотні процеси в гірських масивах і захист об’єктів поверхні при підробці гірничими роботами» спрямована на набуття компетентностей в сфері технологічного супроводження підземної розробки родовищ корисних копалин з метою зниження негативного впливу на підземні геотехнічні об’єкти та об’єкти земної поверхні. Дисципліна зосереджена на формуванні уявлення про наслідки підземного видобутку корисних копалин, які обумовлені розвитком процесів зсуву і деформування гірського масиву і земної поверхні, а також на способах мінімізації цих негативних наслідків.