Управління станом гірського масиву : методичні вказівки до виконання практичних та індивідуальних робіт (для студентів спеціальності 184 Гірництво усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Сахно, І. Г.
Сахно, С. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають методичні пояснення до виконання практичних та індивідуальних робіт з варіантами для кожного здобувача; вимоги до їх оформлення, зразок титульної сторінки, список використаних джерел. Рекомендовано для студентів спеціальності 184 Гірництво другого (магістерського) рівня освіти, які вивчають дисципліну «Управління станом гірського масиву».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , методичні пояснення , гірництво , гірський масив , стійкість гірничих виробок
Бібліографічний опис
Управління станом гірського масиву : методичні вказівки до виконання практичних та індивідуальних робіт (для студентів спеціальності 184 Гірництво усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти) / уклад.: І. Г. Сахно, С. В. Сахно. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 65 с.