Сучасні інструменти проектного аналізу та моделювання бізнес-процесів для впровадження програм екологічно спрямованого інвестування на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2019
Автори
Латишева, О. В.
Рачок, А. І.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький національний технічний університет
Анотація
Метою побудови моделі певного процесу (предметної області) є специфікація операцій і дій, які виконуються в процесі (предметній області), і взаємозв'язків між ними, що забезпечує повне уявлення про функціонування досліджуваного процесу і про всі потоки ресурсів, що є в ньому. Пропонуємо для подальшого планування процесів інвестування, обрання найкращого варіанту, їх прогнозування та управління в умовах промислового підприємства побудувати структурно-функціональну модель впровадження екологічно орієнтованого інвестиційного проекту (ЕОІП).
Опис
Ключові слова
бізнес-процеси , проектний аналіз , інвестування
Бібліографічний опис
Латишева О. В., Рачок А. І. Сучасні інструменти проектного аналізу та моделювання бізнес-процесів для впровадження програм екологічно спрямованого інвестування на підприємствах. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (секція 4 «Теорія і практика сучасного менеджменту»), присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту Донецького національного технічного університету, м. Покровськ, 13-14травня 2019 р. Покровськ, 2019. С. 50–56.