Імплементація міжнародних стандартів у сфері корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Мінц, О. Ю.
Камишникова, Е. В.
Mints, A. Yu.
Kamyshnykova, E. V.
DOI
10.32702/2307-2105-2019.9.5
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Анотація
У статті досліджено стан та проблеми імплементації міжнародних стандартів у галузі корпоративної соціальної відповідальності у практику українських суб’єктів промислової діяльності. Охарактеризовано групи міжнародних документів та ініціатив у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Сфокусовано увагу на необхідності виділення в окрему групу міжнародних документів, що містять вимоги щодо управління окремими сферами корпоративної соціальної відповідальності. Узагальнено передовий світовий досвід впровадження соціально відповідальних ініціатив у корпоративну практику через дотримання вимог міжнародних стандартів та охарактеризовано особливості їх імплементації суб’єктами бізнесу в Україні. Визначено, що локомотивом на шляху інтеграції соціальних відповідальних політик і практик у корпоративні системи менеджменту в Україні є представники великих промислових підприємств національного походження або міжнародних інтегрованих груп. Установлено головні причини гальмування впровадження міжнародних стандартів у галузі корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
Опис
Ключові слова
корпоративна соціальна відповідальність , міжнародні стандарти та рекомендації , нефінансова звітність , соціальні інвестиції , соціально відповідальні ініціативи , corporate social responsibility , international standards and guidelines , non-financial reporting , social investments , socially responsible initiatives
Бібліографічний опис
Мінц О. Ю., Камишникова Е. В. Імплементація міжнародних стандартів у сфері корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах України. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7249.