Удосконалення проектування технологічного процесу точного об’ємного штампування видавлюванням на основі розвитку енергетичного методу балансу потужностей

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Грудкіна, Н. С.
Кузнецов, М. М.
Пашинський, В. В.
Hrudkina, N. S.
Kuznetsov, M. M.
Pashynskyi, V. V.
DOI
https://doi.org/10.30857/1813-6796.2020.6.1
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет технологій та дизайну
Анотація
Удосконалення проектування технологій точного об’ємного штампування видавлюванням на основі розвитку енергетичного методу балансу потужностей. Вироблення рекомендацій щодо раціонального використання систематизованої бази кінематичних модулів складної конфігурації при побудові розрахункових схем оцінки силового режиму та формоутворення в процесах холодного видавлювання із подальшою програмною реалізацією.
Improvement of technology design in precision forging process based on development of energy method with power balance and development of recommendation with the rational use of systematized based on kinematic modules in complex configuration to make calculated schemes for power mode assessments and shaping of part in cold forging extrusion process with subsequent software implementation are considered.
Опис
Ключові слова
енергетичний метод балансу потужностей , проектування технологічного процесу , комбіноване видавлювання , кінематичний модуль , energy method of power balance , combined extrusion , kinematic module , process technology design
Бібліографічний опис
Грудкіна Н. С., Кузнецов М. М., Пашинський В. В. Удосконалення проектування технологічного процесу точного об’ємного штампування видавлюванням на основі розвитку енергетичного методу балансу потужностей. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. 2020. № 6 (152). С. 9-18. DOI: https://doi.org/10.30857/1813-6796.2020.6.1 .