Поглиблений курс бізнес-аналізу ІТ проєктів

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Шевченко, Н. Ю.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Конспект лекцій містить матеріал для поглибленого вивчення бізнес-аналізу ІТ проєктів: основні поняття бізнес-аналізу, роль бізнес-аналізу в управлінні ІТ проєктами, особливості планування та виконання ІТ проєктів, опис життєвого циклу ІТ проєкту; підходи до проведення збору ідей, виконання аналізу зацікавлених сторін, визначення бізнес-потреб, цілей та формулювання бачення продукту, його результатів; правила документування бізнес та функціональних вимог, проведення валідації вимог, пріоритезація вимог; підходи до побудови дизайну програмного забезпечення як методу опису/візуалізації вимог та інш.
Опис
Ключові слова
лекція , бізнес-аналіз , проект , управління проектами
Бібліографічний опис
Поглиблений курс бізнес-аналізу ІТ проєктів : курс лекцій з дисципліни за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» (спеціальність 122 Комп’ютерні науки) / уклад. Н. Ю. Шевченко. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 160 с.