Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Бізнес-процеси та операційна ефективність» другого (магістерського) рівня спеціальності 051«Економіка»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Поважний, О. С.
Смирнова, І. І.
Мойсеєнко, К. Є.
Ровенська, В. В.
Латишева, О. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Виконання кваліфікаційної роботи за ОПП «Бізнес-процеси та операційна ефективність» спеціальності 051 «Економіка» передбачає закріплення навичок та вмінь планування, програмування, моделювання, аналізу й систематизації наукових фактів і експериментальних даних, формулювання можливих проєктних рішень, висновків і пропозицій в процесі проведення дослідження, максимально наближеного до реальних умов підприємств.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Бізнес-процеси та операційна ефективність» другого (магістерського) рівня спеціальності 051«Економіка» / уклад.: О. С. Поважний, І. І. Смирнова, К. Є. Мойсеєнко, В. В. Ровенська, О. В. Латишева. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 64 с.