Перерозподіл гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному під впливом тривалого зрошення та хімічної меліорації фосфогіпсом

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Макарова, Т. К.
Максимова, Н. М.
Гапіч, Г. В.
Чушкіна, І. В.
DOI
https://doi.org/10.31073/mivg202001-238
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Анотація
Стаття розкриває питання перерозподілу гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному малогумусному вилугованому на суглинковому лесі в умовах Північного Степу України під впливом зрошення водою ІІ класу якості та хімічної меліорації фосфогіпсом. Тривале використання води для зрошення з водосховища на р. Самара Дніпровського району Дніпропетровської області погіршило властивості ґрунту через розвиток у ньому процесів осолонцювання, що обумовило використання фосфогіпсу. Розраховані норми внесення фосфогіпсу 1,4 т/га, 3 т/га і 6 т/га вносили на фоні зрошення і без нього. Досліджено вплив хімічної меліорації та зрошення на еколого-меліоративний стан ґрунту, що позначилося на змінах його гранулометричного складу, щільності складення та структурно-агрегатного складу.
Опис
Ключові слова
хімічна меліорація , фосфогіпс , чорнозем звичайний , гранулометричний склад , структура ґрунту , щільність складення ґрунту
Бібліографічний опис
Макарова Т. К., Максимова Н. М., Гапіч Г. В., Чушкіна І. В. Перерозподіл гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному під впливом тривалого зрошення та хімічної меліорації фосфогіпсом. Меліорація і водне господарство. 2020. № 1. С. 95-101. DOI: https://doi.org/10.31073/mivg202001-238 .