Вплив відвалів промислових підприємств м. Кам’янське на поверхневі і підземні води в басейні р. Коноплянка

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Пікареня, Д. С.
Pikarenia, D. S.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпровський державний технічний університет
Анотація
Показаний вплив відвалів металургійної промисловості на забруднення поверхневих та підземних вод в долині р. Коноплянка. Встановлено, що джерелом забруднюючих речовина є саме відвали відходів. Показано, що гідравлічний зв’язок між поверхневими водами Тритузненського кар’єру та річки слабкий або відсутній. Запропоновані шляхи поліпшення екологічного стану території та захисту водойм.
The influence of metallurgical dumps on surface and ground water pollution in the Konoplyanka river valley is shown. It is established that the source of pollutants is waste dumps. It is shown that the hydraulic connection between the surface waters of the Trituzne quarry and the river is weak or absent. Ways to improve the ecological condition of the territory and protection of water bodies are proposed.
Опис
Ключові слова
промислові відходи , відвал , річка , підземні води , забруднення , industrial waste , dump , river , groundwater , pollution
Бібліографічний опис
Пікареня Д. С. Вплив відвалів промислових підприємств м. Кам’янське на поверхневі і підземні води в басейні р. Коноплянка. Тиждень еколога – 2021 : тези доповідей міжнародного наукового симпозіуму, м. Кам’янське, 18-20 жовтня 2021 р. Кам’янське, 2021. С. 129–133.