Проєктне управління змінами у гірничо-металургійному бізнесі : методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня спеціальності 073«Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Шкрабак, І. В.
Латишева, О. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають тематику індивідуальних завдань, методичні пояснення щодо порядку їх виконання, критерії оцінювання виконаного індивідуального завдання, вимоги до його оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для студентів спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня освіти.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , індивідуальне завдання , менеджмент
Бібліографічний опис
Проєктне управління змінами у гірничо-металургійному бізнесі : методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня спеціальності 073«Менеджмент» / уклад.: І. В. Шкрабак, О. В. Латишева. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 35 с.