Особливості управління в системі узгодження рішень на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Турлакова, С. С.
Логвіненко, Б. І.
Turlakova, S. S.
Lohvinenko, B. I.
DOI
https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-2(64)-151-155
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Інститут економіки промисловості НАН України
Анотація
Розглянуто особливості управління в системі узгодження рішень на підприємствах. Визначено актуальність рефлексивного управління в системі узгодження рішень на підприємстві. Проведено аналіз понятійної складової процесів рефлексивного управління в системі узгодження рішень. Зроблено висновок про те, що розроблення відповідних механізмів рефлексивного управління на підприємствах необхідно ґрунтувати на дослідженні системи психологічних особливостей прийняття рішень суб'єктами для забезпечення підвищення керованості як персоналом, так і підприємством у цілому.
The features of management in the system of coordination of decisions at enterprises are considered. The relevance of reflexivemanagement in the system of coordination of decisions at the enterprise has been determined. The analysis of the conceptual component of reflexive management processes in the decision coordination system is carried out. It is concluded that the development of appropriate mechanisms of reflexive management at enterprises should be based on the study of the system of psychological characteristics of decision-making by subjects to ensure an increase in controllability of both personnel and the enterprise as a whole.
Опис
Ключові слова
управління , узгодження рішень , інформованість , рефлексія , рефлексивне управління , підприємство , managemen , coordination of decisions , awareness , reflection , reflective management , enterprise
Бібліографічний опис
Турлакова С. С., Логвиненко Б. І. Особливості управління в системі узгодження рішень на підприємствах. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 2 (64). С. 151–155. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-2(64)-151-155.