Improving the Personnel Management System of an Industrial Enterprise

Ескіз недоступний
Дата
2019
Автори
Smyrnova, I. I.
Rudyka, K. Yu.
Смирнова, І. І.
Рудика, К. Ю.
DOI
10.12958/1817-3772-2019-4(58)-179-185
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут економіки промисловості НАН України; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
Анотація
The article has analyzed the trend of development and advanced technology for the personnel of the company. The structure of the personnel organization is provided. It is numbed on a post-requisite basis to thoroughly know the knowledge and knowledge, and also the importance of knowing it. Entered into the organization's ambush, ambush improvements system and personnel management at the galley of professional advancement and appreciation of public relations. The following is the main aspect of financial management and personnel development for industrial enterprises. The special features of financial support for personnel in foreign companies are highlighted. The mechanism of managing industrial personnel has been scattered, a kind of front door to the end of all prizes in the first stage, only one way, but for the most part, for the first time career income).
У статті проаналізовано тенденції розвитку та сучасні технології навчання персоналу вітчизняного підприємства. Досліджено структуру персоналу організації. Наголошено на постійній необхідності вдосконалювати знання та вміння працівників підприємства, а також важливість перевірки цих знань. Запропоновано заходи щодо впровадження органiзацiйних засад полiпшення системи управлiння персоналом у галузi професiйного навчання та оцiнювання працiвникiв підприємства. Досліджено головні аспекти фінансування управління та розвитку персоналу промислового підприємства. Визначено особливості фінансування персоналу в зарубіжних компаніях. Розроблено механізм управління персоналом промислового підприємства, який привертає до свого виконання всіх працівників підприємства в різному ступені, але маючи одну мету, що полягає в ефективному зростанні в усьому (для підприємства – це, звичайно, фінансово-господарське зростання, а для працівників – кар’єрно-дохідне).
Опис
Ключові слова
personnel , structure for personnel , mechanism of personnel management , production , motivation , motivation , advancement , evaluation of personnel , financial management and personnel development , персонал , структура персоналу , механізм управління персоналом , промислове підприємство , мотивація , навчання , розвиток , оцінювання персоналу , фінансування управління та розвитку персоналу
Бібліографічний опис
Smyrnova I. I., Rudyka K. Yu. (2019). Improving the Personnel Management System of an Industrial Enterprise. Економічний вісник Донбасу, 2019, 4 (58), 179–185. doi: 10.12958/1817-3772-2019-4(58)-179-185.
Smyrnova I. I., Rudyka K. Yu. Improving the Personnel Management System of an Industrial Enterprise. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 4 (58). P. 179–185. DOI: 10.12958/1817-3772-2019-4(58)-179-185.