Особливості проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Латишева, О. В.
Антонова, В. І.
Latysheva, O. V.
Antonova, V. I.
DOI
https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-1(55)-109-117
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Інститут економіки промисловості НАН України
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливості проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх управління для обчислення та моделювання собівартості продукції та/або послуг. Встановлено, з яких рівнів складається система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькулювання продукції. В процесі дослідження було визначено, що аудит бізнес-процесів обліку витрат – це аналіз організованості і ефективності процесів. З'ясовано, що основне завдання такого аудиту – виявити ключові чинники неефективності підприємства. В статті запропоновано процедуру проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат і виявлено особливості проведення процедури бюджетування.
The article is devoted to the study of the peculiarities of conducting an audit of business processes of cost ac-counting and their management for the calculation and modeling of the cost of production and/or services. It is established from which levels is the system of legal and regulatory regulation of accounting of expenses for pro-duction and product calculations. In the course of the re-search it was determined that the audit of business pro-cesses of cost accounting is an analysis of the organization and efficiency of processes. It was clarified that the main task of such an audit is to identify the key factors of the inefficiency of the enterprise. The article proposes the procedure for carrying out an audit of business processes of cost accounting and identifies the features of the budgeting process.
Опис
Ключові слова
аудит бізнес-процесів , облік витрат , бюджетування , калькулювання продукції , обчислення та моделювання собівартості продукції та/або послуг , audit of business processes , cost accounting , budgeting , product costing , calculation and modeling of cost of production and/or services
Бібліографічний опис
Латишева О. В., Антонова В. І. Особливості проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх управління. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 1 (55). С. 109–117. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-1(55)-109-117 .