Theoretical background to metamodernism as the new form of modern culture

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Gaiduk, N. A.
Tarapatov, M. M.
Гайдук, Н. А.
Тарапатов, М. М.
DOI
https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2022.257441
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Анотація
The purpose of the article is concerned with the systematization and generalization of the previous knowledge and theoretical achievements in the field of metamodernism as a cultural phenomenon of the 21st century. The interaction of metamodernism with such cultural trends as modernism, postmodernism, and post-postmodernism is determined. The general postulates manifesting the emergence of the new philosophical, aesthetical and cultural trend is defined. After the majority of scholars of postmodernism had emphasized its decline, it became imperative to coin a new terminological name for it to precisely describe the new order in art. Thus, the term “metamodernism” became widely spread as the name of the form of modern culture that had followed the postmodern and therefore needs detailed study and description, which constitutes the vitality of the research. This article aims to research the functions and the assignments as well as to analyze the constituents of metamodernism and the functioning specificity thereof.
Метою роботи є дослідження функцій, завдань та комплексного аналізу складових метамодернізму, специфіки їх функціонування. Методологія передбачає використання загальних і спеціальних прийомів, зокрема, аналізу, що дозволяє дослідити сучасний стан дискурсу метамодерну, синтезу, завдяки якому систематизовано маніфестацію нового культурного напряму, описового методу, абстракції як невід’ємних умов пізнання, таких, як сприйняття, уявлення, розуміння, специфікації, що дозволяє описати особливості та зв'язок досліджуваних культурних напрямків між собою, часткового прогнозування, що дозволяє окреслити перспективи подальшого дослідження.
Опис
Ключові слова
postmodernism , post-postmodernism , metamodernism , oscillation , binary logic , постмодернізм , пост-постмодернізм , метамодернізм , осциляція , бінарна логіка
Бібліографічний опис
Gaiduk N. A., Tarapatov M. M. Theoretical background to metamodernism as the new form of modern culture. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2022. № 1. С. 30-35. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2022.257441.