Formation of methodical foundations for assessingthe innovative development potential of an industrial enterprise

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Chukurna, O.
Niekrasova, L.
Dobrianska, N.
Izmaylov, Ya.
Shkrabak, I. V.
Ingram, K.
Шкрабак, І. В.
DOI
https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/146
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний гірничий університет
Анотація
Formation of methodological foundations for assessing the innovative development potential of an industrial enterprise. The rationale for the use of a comprehensive system of indicators that will allow conducting assessment of the ability of its innovative development, identifying the risks and threats that affect the innovative activity of the enterprise. Definition of an approach to assessing not only quantitative indicators, but also qualitative ones regarding the innovative development potential of an industrial enterprise.
Формування методичних засад оцінки потен­ціалу інноваційного розвитку промислового підприєм­ства. Обґрунтування використання комплексної системи показників, що дозволять здійснити оцінку спромож­ності щодо інноваційного розвитку, визначити ризики та загрози, які впливають на інноваційну діяльність підпри­ємства. Визначити підхід щодо оцінки не тільки кількіс­них, але й якісних показників щодо потенціалу іннова­ційного розвитку промислового підприємства.
Опис
Ключові слова
industrial enterprise , innovation assessment , multidimensional scaling , innovative potential , промислове підприємство , оцінка інновацій , багатомірне шкалування , інноваційний потенціал
Бібліографічний опис
Chukurna, O., Niekrasova, L., Dobrianska, N., Izmaylov, Ya., Shkrabak, I., & Ingram, K. (2020). Formation of methodical foundations for assessingthe innovative development potential of an industrial enterprise. Науковий вісник Національного гірничого університету, 4, 146–151. doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/146 .
Chukurna O., Niekrasova L., Dobrianska N., Izmaylov Ya., Shkrabak I., Ingram K. Formation of methodical foundations for assessingthe innovative development potential of an industrial enterprise. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2020. No 4. P. 146–151. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/146 .