Тенденції розвитку соціальної інфраструктури регіону в умовах цифрових трансформацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Поважний, О. С.
Чeрниш, О. I.
Povazhnyі, О. S.
Chernysh, O. I.
DOI
https://doi.org/10.35340/2308-104X.2019.83-2-01
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький державний університет управління
Анотація
У статті досліджено тенденції розвитку соціальної інфраструктури регіону. Значну увагу приділено особливостям цифрової трансформації у соціальному середовищі. Розкрито складові елементи соціальної інфраструктури, що націлені на використання інноваційних технологій. Визначено проблеми впровадження цифрових технологій у соціальній інфраструктурі. Рекомендовано низку заходів щодо впровадження сучасних підходів та ефективних рішень на різних рівнях управління.
The article examines the development trends of the social infrastructure of the region. Considerable attention is paid to the peculiarities of digital transformation in the social environment. The constituent elements of the social infrastructure aimed at the use of innovative technologies are disclosed. The problems of introducing digital technologies in the social infrastructure are identified. Recommended measures to introduce modern approaches and effective solutions at different levels of government.
Опис
Ключові слова
соціальна інфраструктура , регіон , соціальні мережі , взаємообмін , система навчання , digital-трансформація , складові елементи , інтернет речі , великі дані , рівні впровадження , соціальна орієнтація , напрями розвитку , social infrastructure , region , social networks , mutual exchange , system of training , digital transformation , constituting elements , internet things , great data , implementation levels , social orientation , directions of development
Бібліографічний опис
Поважний О. С., Чeрниш О. I., Тенденції розвитку соціальної інфраструктури регіону в умовах цифрових трансформацій. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2019. № 2 (83). С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.35340/2308-104X.2019.83-2-01.