Peculiarities of blockchain technology introduction in the field of healthcare: current situation and prospects

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Kliuchka, Y.
Shmatko, O. V.
Yevseiev, S.
Milevskyi, S.
Ключка, Я. О.
Шматко, О. В.
Євсеєв, С. П.
Милевський, С. В.
DOI
https://doi.org/10.30748/soi.2021.164.04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Анотація
The current situation in the field of health care is considered and the key problems faced by this industry are described. Today, there are two main issues to be addressed in healthcare: data ownership and data security. The patient's medical data is preferably stored in centralized, isolated systems that are incompatible with each other. This situation creates difficulties in terms of timely exchange of medical data and access to them. The lack of data complicates further diagnosis and treatment of the patient. In addition, systems that store medical data are not completely reliable. Third parties can easily access and modify medical data. It is expected that blockchain technology can solve the problems that currently exist in the field of health care. Blockchain technology will create distributed, decentralized systems that will significantly improve the quality of care provided. The paper considers the areas in the field of health care, in which blockchain technology is beginning to develop, as well as related projects. All considered projects can be divided into four areas: supply chain surveillance and fight against counterfeit products, telemedicine, diagnostics, storage and management of medical data. The healthcare sector is developing rapidly and new areas are expected in which the blockchain will be used. Although there are still some problems that need to be overcome for the blockchain to be fully used.
Розглядається поточна ситуація у сфері охорони здоров'я і описуються ключові проблеми, з якими стикається дана галузь. Сьогодні у сфері охорони здоров'я потрібно вирішити дві основні проблеми: володіння даними і безпека даних. Медичні дані пацієнта переважно зберігаються в централізованих, ізольованих системах, які несумісні між собою. Така ситуація створює труднощі в плані своєчасного обміну медичними даними та доступу до них. Відсутність даних ускладнює подальшу діагностику та лікування пацієнта. Крім цього, системи, в яких зберігаються медичні дані, не є повністю надійними. Треті особи можуть легко отримати доступ до медичних даних і змінити їх. Очікується, що технологія блокчейн може вирішити проблеми, які зараз існують у сфері охорони здоров'я. Технологія блокчейн дозволить створити розподілені, децентралізовані системи, які значно покращать якість наданої допомоги. В роботі розглядаються напрямки у сфері охорони здоров'я, в яких починає розвиватися технологія блокчейн, а також пов'язані з ними проєкти. Всі розглянуті проєкти можна розділити на чотири напрямки: спостереження за ланцюгом поставок і боротьба з фальсифікованою продукцією, телемедицина, діагностика, зберігання та управління медичними даними. Сфера охорони здоров'я швидко розвивається і очікується поява нових напрямків, в яких буде використовуватися блокчейн. Хоча все ще існують деякі проблеми, які необхідно подолати, щоб блокчейн використовувався повною мірою.
Опис
Ключові слова
blockchain technology , blockchain in healthcare , telemedicine , diagnostics , pharmaceuticals , supply chain , технологія блокчейн , блокчейн у сфері охорони здоров’я , телемедицина , діагностика , фармацевтика , ланцюг поставок
Бібліографічний опис
Kliuchka, Y., Shmatko, O., Yevseiev, S., & Milevskyi, S. (2021). Peculiarities of blockchain technology introduction in the field of healthcare: current situation and prospects. Системи обробки інформації, 1(164), 33–44. doi: https://doi.org/10.30748/soi.2021.164.04.
Kliuchka Y., Shmatko O., Yevseiev S., Milevskyi S. Peculiarities of blockchain technology introduction in the field of healthcare: current situation and prospects. Системи обробки інформації. 2021. Вип. 1(164). С. 33–44. DOI: https://doi.org/10.30748/soi.2021.164.04