Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуального завдання здобувачів за освітньо-професійною программою другого (магістерського) рівня «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» спеціальності 132 «Матеріалознавство»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Латишева, О. В.
Чуприна, Ю. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні рекомендації включають пояснення щодо процедури виконання, оформлення та оцінювання індивідуального завдання, у т.ч. містять вихідні дані, перелік рекомендованої літератури, зразки оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для магістрів спеціальності 132 «Матеріалознавство» другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , індивідуальне завдання , матеріалознавство , менеджмент
Бібліографічний опис
Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуального завдання здобувачів за освітньо-професійною программою другого (магістерського) рівня «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / уклад.: О. В. Латишева, Ю. В. Чуприна. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 47 с.