Розвиток відновлюваної енергетики України в контексті її економічної безпеки

Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Шкрабак, І. В.
Харченко, О. С.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький державний університет управління
Анотація
В статті досліджено проблеми розвитку відновлюваної енергетики в контексті економічної безпеки України. Проаналізовано перспективи забезпечення енергетичної безпеки країни за рахунок збільшення ВДЕ-генерації. Обґрунтовано напрями підвищення економічної безпеки України за рахунок збільшення частки власних енергоресурсів у паливно-енергетичному балансі держави на основі розвитку відновлюваної енергетики.
The problems of the development of renewable energy in the context of economic security of Ukrainein the article is investigated. The prospects of ensuring the country's energy security by increasing the RES generation are analyzed. The directions of increase of economic security of Ukraine due to the increase of the share of own energy resources in the fuel and energy balance of the state on the basis of the development of renewable energy are substantiated.
Опис
Ключові слова
економічна безпека , відновлювана енергетика , структура потужностей генерації , накопичувачі енергії , economic safety , renewable energy , power generating structure , energy storage
Бібліографічний опис
Шкрабак І. В., Харченко О. С. Розвиток відновлюваної енергетики України в контексті її економічної безпеки. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2018. Т. 81, № 4. С. 93–99.