Сучасні аспекти проектування станів холодної прокатки : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сучасні техніко-технологічні аспекти прокатного виробництва» для студентів спеціальності 136 Металургія усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти

Анотація
В методичних вказівках з погляду сучасних аспектів прокатного виробництва розглянуто основи теорії обробки металів тиском, пластичної деформації та теорії прокатки. Згідно з розбивкою матеріалу за темами практичних робіт, які виконують студенти при вивченні дисципліни "Су-часні техніко-технологічні аспекти прокатного виробництва", наведено теоретичні відомості, приклади вирішення задач та задачі для самостій-ного вирішення по темі першого практичного заняття «Загальна характе-ристика безперервних процесів обробки металів тиском». Рекомендовано для студентів спеціальності 136 Металургія усіх форм навчання другого (магістерського) рівня освіти.
Опис
Ключові слова
обробка металів , прокат , методичні вказівки , прокатне виробництво
Бібліографічний опис
Сучасні аспекти проектування станів холодної прокатки : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сучасні техніко-технологічні аспекти прокатного виробництва» для студентів спеціальності 136 Металургія усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти. Практична робота 1. Загальна характеристика безперервних процесів обробки металів тиском / уклад. Т. О. Кулік. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 36 с.