Навчальні видання кафедри ММОВ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 45
 • Документ
  Технології позапічної десульфурації сталі
  (Середняк Т. К., 2024) Журавльова, С. В.; Стоянов, О. М.; Нізяєв, К. Г.; Малій, Х. В.; Синегін, Є. В.; Мамешин, В. С.
  У монографії викладено результати досліджень, виконаних на кафедрі металургії чавуну і сталі Українського державного університету науки і технологій, з вдосконалення технології десульфурації сталі в ковші.
 • Документ
  English for metal forming engineering and research in metallurgy and material science
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"; Олді+, 2024) Нікітіна, І. П.; Кирпита, Т. В.; Бояркін, В. В.; Кухар, В. В.; Малій, Х. В.; Хорошайло, О. С.; Nikitina, I. P.; Kyrpyta, T. V.; Boiarkin, V.  V.; Kukhar, V.  V.; Malii, K. V.; Khoroshailo, O. S.
  The tutorial contains educational materials intended for Master’s students majoring in metallurgy and PhD students enrolled in degree programmes related to materials science and metallurgy. It comprises texts, exercises with supporting data, and a Ukrainian-English dictionary of professional terms that help to learn basic industry-specific terminology used in mechanical engineering, material properties, metalforming processes, and rolling technologies and machines.
 • Документ
  Основи металургії: виробництво чавуну
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"; Олді+, 2023) Смірнов, О. М.; Семенко, А. Ю.; Скоробагатько, Ю. П.; Горюк, М. С.
  Розглянуто технологічні процеси та обладнання для доменного виробництва чавуну, що використовується для подальшого переділу в сталь. У підручнику представлено 11 розділів, які найбільш повно описують теоретичні та практичні аспекти цих технологічних процесів. Описані способи виробництва чавуну, починаючи з видобутку та подрібнення залізної руди. Розглянуто всі процеси, які відбуваються в доменній печі, а також її продуктивність та ефективність. Підручник призначений для студентів-бакалаврів і викладачів вищих навчальних закладів. Він може бути успішно використаний не тільки в навчальній, але і в практичній діяльності працівниками науково-дослідних і проєктних інститутів, а також металургійних підприємств.
 • Документ
  Удосконалення процесу правки гарячекатаних листів і листоправильних машин для його реалізації
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"; Олді+, 2023) Грибков, Е. П.; Гаврильченко, Є. Ю.; Доброносов, Ю. К.
  У роботі розглянуті технологічні особливості процесу правки товстих листів на багатороликових правильних машинах та особливості їх обладнання. Розроблено математичні моделі процесу правки товстих листів, проведено теоретичні та експериментальні дослідження впливу технологічних та конструкційних факторів на якість правки та енергосилові параметри процесу. Розглянуто можливості правки нерівномірно розподілених за шириною листів дефектів площинності за допомогою диференційованого додавання сили правки за рахунок прогинів робочих роликів. Наведено результати автоматизованого проєктування технологічних налаштувань листоправильної машини з диференційованим додаванням сили правки за шириною листів. Призначено для науковців, аспірантів та студентів технічних спеціальностей, а також для інженерних працівників промислових підприємств і співробітників науково-дослідних інститутів.
 • Документ
  Сучасні аспекти проектування станів холодної прокатки : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сучасні техніко-технологічні аспекти прокатного виробництва» для студентів спеціальності 136 Металургія усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2023) Кулік, Т. О.
  В методичних вказівках з погляду сучасних аспектів прокатного виробництва розглянуто основи теорії обробки металів тиском, пластичної деформації та теорії прокатки. Згідно з розбивкою матеріалу за темами практичних робіт, які виконують студенти при вивченні дисципліни "Су-часні техніко-технологічні аспекти прокатного виробництва", наведено теоретичні відомості, приклади вирішення задач та задачі для самостій-ного вирішення по темі першого практичного заняття «Загальна характе-ристика безперервних процесів обробки металів тиском». Рекомендовано для студентів спеціальності 136 Металургія усіх форм навчання другого (магістерського) рівня освіти.