Система принципів формування звітності бюджетних установ в умовах інтеграційних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Рекова, Н. Ю.
Кононенко, О. Л.
Устич, В. А.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький державний університет управління
Анотація
У статті розвинуто систему принципів формування звітності бюджетних установ в умовах інтеграційних процесів. Доведено, що у сучасних умовах інтеграційних процесів формування звітності, окрім традиційних облікових принципів, має враховувати принципи демократизації. Звітність бюджетних установ в цьому випадку є інформаційним забезпеченням державних та місцевих функцій планування, аналізу та моніторингу, контролю та прогнозування бюджетних коштів та дозволяє прозоро, відкрито та оперативно управляти процесом формування та виконання бюджетів всіх рівнів.
The article develops the system of principles of reporting of budget institutions in the conditions of integration processes. It is proved that in today's conditions of integration processes of reporting, in addition to traditional accounting principles, should take into account the principles of democratization. Reporting of budgetary institutions in this case is an information provision of state and local functions of planning, analysis and monitoring, control and forecasting of budget funds and allows transparent, open and operative management of the process of formation and execution of budgets of all levels.
Опис
Ключові слова
система , принцип , звітність , бюджетна установа , інтеграція , system , principle , reporting , budgetary institution , integration
Бібліографічний опис
Рекова Н. Ю., Кононенко О. Л., Устич В. А. Система принципів формування звітності бюджетних установ в умовах інтеграційних процесів. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2018. № 2 (79). С. 215–221.