Функціональне моделювання та стратегічне проєктування для регламентації стратегії підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Латишева, О. В.
Підгора, Є. О.
Фокін, В. С.
Latysheva, O. V.
Pidhora, Ye.
Fokin, V.
DOI
https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-169-174
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Інститут економіки промисловості НАН України
Анотація
У статті досліджуються підходи побудови бізнес-процесу формування стратегії підприємства. Представлено процедуру застосування методології функціонального моделювання і графічного представлення процесів нотації IDEF0 (англ. Integration Definition for Function Modeling) для процедури розробки стратегії підприємства. Складено алгоритм моделювання процедури формування стратегії підприємства, для чого наведено діаграму SADT (Structured Analysis and Design Teqnique) та представлено її декомпозицію за основними елементами та етапами.
The procedure of methodology usage for functional modeling and graphical representation of IDEF0 notation processes (English Integration Definition for Function Modeling) for the procedure of enterprise strategy development is presented. The algorithm of procedure modeling for forming the company's strategy is developed and for that the SADT (Structured Analysis and Design Teqnique) diagram and its decomposition by the main elements and stages is presented.
Опис
Ключові слова
стратегія підприємства , етапи розробки стратегії , SADT – діаграма , бізнес-процеси , IDEF0 , enterprise strategy , stages of strategy development , SADT – diagram , business processes
Бібліографічний опис
Латишева О. В., Підгора Є. О., Фокін В. С. Функціональне моделювання та стратегічне проєктування для регламентації стратегії підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2021. No 3 (65). C. 169–174. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-169-174 .